AFRİKA’DA AÇLIK

Afrika’da açlık sorunu var. Gıda krizi nedeniyle 23 milyon kişinin açlıkla yüz yüze geldiği ve kıtlık kaynaklı ölümlerin başladığı Doğu  Afrika‘da büyük bir ölüm tehlikesi var. Bunun başlıca nedenlerinden biri Doğu Afrika’da toprağın çok elverişli olmaması, kuraklık olması ve gıda krizi olmasıdır. Gıda krizinin başlıca sebebini şiddetli kuraklık ve iç savaş oluştururken, ekonomik istikrarsızlık, yağış rejimindeki değişiklik ve göç trafiği de krizi tetikleyen etkenler arasında yer alıyor. Bölgede hayvan ölümlerine ve hasatın düşmesine bağlı olarak oluşan gıda fiyatlarındaki artış da devam ediyor. Bu nedenlerden Afrika’ya bağış kulüpleri kuruluyor. Ve umarım bir gün Afrika’da elverişli bir ülkeye dönüşür

(Visited 150 times, 1 visits today)