Dengenin Bozuluşu

Dünyamızın içinde barındırdığı birçok problem var. Bu problemler sebebiyle doğa                                                    ve canlılar zarar görüyor. Açıkçası ben bu dünya için faydalı işler yapıp dünyayı                        düzeltebileceğimize inanmıyorum. Çevre kontrolden çıktı, kontrol altında değildi zaten.                                          Bu durumu çevreye biz yaşattık. Bu problemlerin nedenlerinin ülkeler arası tartışmalardan kaynaklan    kanısındayım.

Ülkeler arasındaki tartışmalar ve sorunlar hepimizi etkiliyor. Dünya sorunları ile ilgili birçok başlık var.                Günümüz Dünya Sorunları:                                                                                                                                      1- Ekonomik imkanların yetersizliği ve işsizlik:                                                                                                         Dünya genelinde bir işsizlik söz konusu ve bu problem gördüğünüz 10 problemi içeriyor                                        2- Su ve gıda güvenliği:                                                                                                                                            Temiz su ya da gıda bulamayan birçok insan var fabrikalar suyu kirletiyor insanlar plastiklerini, çöplerini atıyorlar ama o kişiler ne kadar zararda bulunduklarını bilmiyorlar.                                                                                          3- Yetersiz eğitim:                                                                                                                                                        Bir çok çocuk cinsiyetinden, renginden, yoksulluktan, okullara gidemiyor.                                                                  4- Siyasal özgürlüklerin yetersizliği ve siyasi istikrarsızlık:                                                                                          Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşayan genç nüfus ülkelerindeki siyasi istikrarsızlığı ve özgürlük alanlarının kısıtlanmasını büyük bir problem olarak görüyor.                                                                                      5- Emniyet, güvenlik ve refah:                                                                                                                                Dünya genelinde bir savaş söz konusu ve bu savaş bazı ülkelere ağır basıyor. İnsanlar her an bombalanma tehlikesiyle yaşıyor.                                                                                                                                                      6- Yoksulluk:                                                                                                                                                        Ekonomik kriz ve işsizlik nedeniyle yoksulluk artıyor aynı zamanda insanlar eğitim öğretimde görmüyor. İnsanlar hem okuma yazma hem de maddi anlamda yoksul kalıyor.                                                                                      8-Dini çatışmalar:                                                                                                                                            İnsanlar din seçimlerinden dolayı dövülüyor, öldürülüyor, eziyet görüyor.                                                                  9- Geniş ölçekli çatışmalar ve savaşlar:                                                                                                                    Ülkeler arası soğuk savaşın altındayız. Amerika-İran kavgası ya da Suriye ordusunun Türk ordusuna saldırması, Suriye ordusunun arkasında da Rusların olduğu söylentisi gibi birçok olay var.                                                    10- İklim değişikliği ve doğal kaynakların tahrip edilmesi:                                                                                Küresel Değişim sebebiyle Avustralya da yandın çıktı ve 1,25 milyar hayvanın hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini belirtti. Sadece hayvan ormanın büyük bir çoğunluğu hasar gördü.                                                          Gibi başlıklar dünya üzerindeki sorunları temsil ediyor. Bazı insanlar özgür olduklarına inanıyor.                Günümüzdeki özgürlük anlayışı insanların fikirleri ile beraber değişime uğramıştır.                                              İnsanlara göre özgürlük anlayışı; kafasına her eseni yapabilme, sınırları aşma gibi düşünce yapılarına döndü. Bir ülkede yasaların, kanunların, kuralların olmasını önemli buluyorum.                                                                      Eğer elimde olsaydı bu tüm düzeni kaldırmak isterdim.

Her şeyi en başa almak çok iyi olurdu yeni bir dünya haritası.                                                                                Bu sefer çoğu şey aynı fakat kurallar farklı. Çoğu insana göre dünyanın gelişmesi için                                            tek bir ülke olmalı ve tek bir dil olmalı. Fakat dünya üzerinde kültürel farklılıkların olmasının                            önemli olduğunu düşünüyorum. Farklı lezzetler, diller, kıyafetler, dinler ve farklı yüzler                                    dünyayı güzel bir yer yapan şey bence bu farklılıklar.Dünyanın nasıl bir yol izleyeceğini                                  kestirmek artık biraz zorlaştı. Yaşam nasıl ilerleyecek ve daha neler yaşayacağız kimse                                      bilmiyor. Bunu demek beni gerçekten üzüyor ancak artık dünyayı daha iyi bir hale getirmeyi                          düşünmek yerine kendimizi afetlerden, savaşlardan, hastalıklardan korunmalıyız diye düşünüyorum.

 

 

(Visited 49 times, 1 visits today)