ÇEVRE KİRLİLİĞİçe

Dünyamızın küresel ölçekte yaşadığı en büyük problemlerden biri olan çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlamak ve okulumda öğrenciler arasından çevre bilincini geliştirmek amacıyla ‘Çevre Bilimi’ isimli bir ders planladım. Bu derste işleyeceğim konu başlıklarını Tablo 1’de verilen şekilde düzenledim.

Tablo 1. ‘Çevre Bilimi’ dersinin içeriği

Hafta Konular
1 Çevre bilimi ile ilgili kavramlar
2 Çevre biliminin tarihçesi
3 Uluslararası çevre konferansları
4 Dünyada çevre ile ilgili kurum ve kuruluşlar
5 Türkiye’de çevre ile ilgili kurum ve kuruluşlar
6 Çevre sağlığı, çevre kirliliği ve çevresel etkiler
7 İklim değişikliği, ozon tabakasının zarar görmesi
8 Asitleşme, ekolojik zehirlenme
9 Kaynakların tükenmesi, fotokimyasal oksit oluşumu
10 Hava/su/toprak kirliliği, biyolojik çeşitliliğin zarar görmesi
11 Sürdürülebilir kalkınma
12 Dünyada ve Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma uygulamaları
13 Çevre dostu sanayileşme ve dünyadaki örnekleri
14 Çevre dostu kentleşme ve dünyadaki örnekleri
14 Çevre dostu ulaşım ve dünyadaki örnekleri
15 Çevre dostu yapılar ve dünyadaki örnekleri
16 Çevre dostu okullar ve dünyadaki örnekleri

 

Tablo 1’de verilen içerik çerçevesinde öğrenciler çevre bilimi ile ilgili temel kavramlar, çevre sorunları, uluslararası çevre konferansları, çevreyle ilgili kurum ve kuruluşlar; çevre sağlığı, çevre kirliliği, çevresel etkiler, sürdürülebilir kalkınma, çevre dostu sanayileşme, çevre dostu kentleşme, çevre dostu ulaşım, çevre dostu yapılar ve çevre dostu okullar konularında analiz yapabilme, yorum yapabilme ve tartışabilme yeterliliği kazanacaktır.

 

 

 

(Visited 10 times, 1 visits today)