ÇALIŞMA SAATLERİ

Bana kalırsa dünyadaki çalışma saatleri standart olmamalıdır. Aynı istesek de olamaz. Bunun birçok sebebi vardır: İlki ise ülkelerin farklı nüfuslara sahip olmasıdır. Örneğin Finlandiya yaklaşık 5 milyonluk nüfusa sahip bir ülkedir. Bunun aksine Japonya neredeyse Finlandiya’nın 25 katı fazla bir nüfusa sahiptir. Durum böyle olduğu için de farklı nüfus sayıları farklı çalışma saatlerinin oluşmasına sebep olur. Örneğin iki ülkede de bulunan bir büfeyi ele aldığımızda Finlandiya’da bulunan büfe günde yaklaşık 1000 insana hizmet verirken Japonya’da bulunan büfe bunun çok daha fazlası insana hizmet vermektedir. Bir diğer örnek ise farklı çalışma alanları olarak gösterilebilir. Finlandiya’da çok yaygın olmayan bir meslek Japonya’da oldukça yaygın ve gerekli olabilir. Bu durumda da gene farklı çalışma saatleri ortaya çıkar. Kısacası standart bir çalışma saati ayarlayabilmek için her ülkenin neredeyse birbirine her konuda denk olması gerekmektedir. Böyle bir durumda gerçek olamayacağı için standart çalışma saatleri kullanamayız.

(Visited 15 times, 1 visits today)