236 ÜLKE, TEK PARA BİRİMİ

Ülke paraları değer kaybedip, yabancı paralar artmışken herkes en az bir kere “Tüm Dünya aynı para birimini kullansaydı ne olurdu ki!” diye düşünmüşüzdür. Aslında bu fikir çoğumuzun kafasına yatmış gibi görünse de, eğer bu fikir gerçekleşirse, Dünya’nın pek çok ülkesi için hiç de yararlı, ülkelerin ekonomilerini rahatlatacak bir durum olmayabilir.

Dünyadaki her ülkenin gelişmişliği farklı, kişi başına düşen milli gelirleri farklı, cari açık ya da fazlaları,  ihracatlarının ithalatlarını karşılama oranları farklı, kişi başına tasarruf miktarları farklı, düştükleri  olası ekonomik sıkıntılardan kurtuluş yöntemleri de doğal olarak farklıdır. Demem o ki, aynı para biriminin kullanılması, bazı ülkeleri olumlu yönde etkilerken, ekonomileri hassas dengeler üzerine oturmuş az gelişmiş ya da gelişmekte olan bazı ülkeleri, olumsuz etkileyebilir.

Eğer tüm Dünya ülkeleri aynı para birimini kullanırsa, az gelişmiş bazı ülkeler, düştükleri ekonomik sıkıntıları, zaten var olan dış borçlarına  yeni borçlar eklemeden ekonomik yaşamlarını sürdüremezler. Kendi ülke ekonomik sıkıntıları ile başa çıkabilme kabiliyetleri düşerken, eklenen yeni  dış borçlar sebebiyle ekonomik çöküşün içine sürüklenebilirler. Buna, bir Avrupa Birliği ülkesi olan Yunanistan’ın  milli parası Drahmi yerine euroyu kullanmasını, düştüğü ekonomik sıkıntıların üstesinden gelebilmek için uyguladığı acı reçeteler yanında başta Almanya olmak üzere diğer ülkelerden ve Uluslararası Para Fonundan temin ettiği yeni kredilerle borcuna borç ekleyerek ekonomisini düzeltmeye çalışmasını gösterebiliriz.

Kendi milli paralarını kullanan Türkiye gibi bazı ülkelerin ekonomileri sıkıntıya girdiğinde, kendi paralarının değerini düşürerek, halklarının satınalma gücünü zayıflatmayı bu sıkıntılardan kurtulmanın yollarından biri olarak kullanabilirler. Ülke parasının değeri düşünce döviz fiyatları yükselir,  bu ithal malların pahalanması ve bu mallara karşı iç talebin azalmasına, neticede ithalatın azalmasına, yurtdışına daha az dövizin çıkmasına neden olur. Dolayısıyla bu yöndeki döviz talebi azalır.Diğer taraftan; ülke parasının değerinin düşürülmesi, ülkede üretilen malların yabancılar için ucuz hale gelmesine, bu durum üretimin ve istihdamın artmasına, konaklama ve yiyecek fiyatlarının döviz karşılığının yabancılar için ucuzlaması nedeniyle turist talebinin artmasına, bunlar da ülkeye döviz girişlerinin artmasına neden olur.

Ülke milli parasının değerinin gerektiğinde düşürülmesi  diğer tedbirlerle birlikte ekonominin  düzeltilebilmesi için çok önemli görev üstlenir. Her ülke aynı parayı kullanırsa ekonomisi kötüye gitmiş ya da gitmekte olan ülkeler bu önemli yolu kullanamazlar.

Son olarak, ülkelerin kendi milli paralarını bastırması ve kullanması o ülkenin özgürlüğü, bağımsızlığı için de çok önemlidir. Küresel olarak aynı parayı kullanma fikri  milliyetçilik duyguları güçlü birçok ülkede kabul görmeyebilir.

Bu bilgiler göz önüne alındığında, eğer yaşadığınız ülkenin ekonominiz güçlü değilse “Tüm ülkeler aynı para birimini kullansaydı ne olurdu?” sorusuna cevabınızı kendiniz verin.

 

 

(Visited 130 times, 1 visits today)