Bir Dünya Lideriydi

Tarih, geçmişte yaşamış toplulukların yaptıkları faaliyetlerin tümünü kapsayan çok geniş bir bilim dalıdır. Geçmişte yaşanmış savaşlar, barışlar, yenilgiler, icatlar ve değişimler toplumların tarihlerinin oluşumunda önemli etkenlerdir. Fakat sadece olaylar değil insanlar da yaptıkları şeyler ile tarih yön verirler. Bana kalırsa bugüne kadar gelmiş geçmiş en önemli lider Atatürk’tür. Türklerin yanı sıra dünyanın da örnek aldığı ve saygı duyduğu büyük bir önderdir.

Atatürk’ün 100. yaş gününde 1981 yılında Unesco, Atatürk’ün tanımını “Atatürk ululararası anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir inkılapçı, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayırımı göstermeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu.” şeklinde yapmıştır. Bu sözler Atatürk’ün dünya için önemini açıklıyor bence.

Atatürk yaptığı yenilikler, getirdiği kanunlar ve üstün önderlik yeteneği ile dünya çapında çok önemli bir liderdir. Bunun yanı sıra hiçbir millete nasip olmamış cesur ve büyük bir inklapçıdır. O sömürgeciliğe her zaman karşı çıkmış, Türk milletinin bağımsızlığı için savaşmış ve özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderi ve umut kaynağı olmuştur.  Atatürk, 1922 yılının temmuz ayında :”Türkiye’nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi namı ve hesabına olsaydı belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye büyük ve mühim bir gayret sarfediyor. Çünkü müdafaa ettiği bütün mazlum milletlerin, bütün şarkın davasıdır…” diyerek uğraşlarının tüm milletler uğruna olduğunu açıkça belitrmiştir.Atatürk dünya barışına da çok önem vermekteydi. Her zaman yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinin arkasında durmuş ve ülkesinin barışı için mücadele etmiştir.

Bir düşünür, Atatürk için:”Yüzyılımızda, “olmayacak hiçbir şey yoktur” şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.” ifadesini kullanmıştır. Atatürk bugüne kadar yaşamış en kararlı, yaptığı şeyden emin ve umutsuzluğa yer vermeyen liderdir. Norveç’te Atatürk gibi düşünmek diye bir deyim vardır. Bu deyim içinden çıkılması zor görünen, çaresiz kalınan durumlarda kullanılır. Bence bu deyim sadece Norveç’te değil, dünyanın her yerinde kullanılmalıdır. Çünkü onun düşünceleri ve fikirlerine bugün bile ihtiyaç duyduğumuzu hissediyorum. Bu nedenle Atatürk’ün açtığı yoldan asla sapmamalıyız.

Atatürk, bir diğer deyişle “asırları aşan adam” , milletimizin kurucusu, önderimiz, gelmiş geçmiş en büyük lider ve sonsuza kadar herkesin izinden gitmesi gereken kişi… Dünyanın en büyük devletlerine bile örnek olmuş, adından yüzyılda bir gelebilecek lider olarak bahsettirmeyi başarmış ,ki bırakın yüz yılı bence bin yılda dahi gelmez, bir liderdir. Ölümünün ardından Spector adlı bir düşünür :”Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti.” demiştir. Bu sözden de anlaşılacağı gibi ölümü sadece Türkiye’de değil tüm dünyada büyük etki yaratmıştır. Ancak biz her zaman onun izinden gidecek ve onu kalbimizde yaşatacağız.

 

 

 

(Visited 148 times, 1 visits today)