Pinokyo aşı olur mu demeyin. Onun aşısını bahçıvan yapıyor.

AŞININ FAYDALARI

AŞI’NIN YARARLARI

Aşı kişisel ve toplumsal sağlığımızın korunması için çok yararlıdır. Bu nedenle, doğduğumuzdan itibaren belli bir aşı takvimine bağlı olarak aşılarımızı oluyoruz.

Aşıların sağladığı en büyük yarar, toplum sağlığının korunması olarak biliniyor. Toplum sağlığı açısından taşıdığı önemden dolayı sağlık ocakları, aşıların zamanında ve tam olarak yapılıp yapılmadığını kontrol ediyorlar. Yine bu nedenle, aşılar genellikle ücretsiz oluyor.

Aşılar öncelikle, bireyleri hastalıklardan koruyor. Diğer yandan da aşı yoluyla hastalıklardan korunan kişiler de mikropları diğer bireylere taşıyamayacakları için toplumun sağlığı da muhafaza ediliyor. Daha açık bir anlatımla, hastalıkların geçişi önlenmiş oluyor.

Enfeksiyon hastalıklarının bireysel zararlarının yanı sıra iş gücü kaybı, sağlık giderleri gibi başka zararları da bulunmaktadır. Önlenemediği takdirde, oldukça geniş kitlelere yayılma eğilimi gösteren bu hastalıklar, bazı hallerde telafisi imkansız maddi ve manevi hasarlara neden oluyor. Virüslerin neden olduğu hastalıklara karşı da aşı olarak, bu hastalıklardan kişileri ve toplumu korumak mümkündür.

Geçmiş zamanlarda, çocuk felci, kızamık, verem, tifo, kolera gibi hastalıklar özellikler çocuklar üzerinde çok ciddi hasarlara neden oluyordu. Gelişen hayat standartlarının yanı sıra, özellikle aşı sektöründeki gelişmeler sayesinde hastalıkların neden olduğu maddi ve manevi zararlar giderek azalmaktadır.

Ayrıca, bazı hastalıklara karşı geliştirilen ve parayla satılan özel aşılar da kullanılabilmektedir. Bu şekilde, sağlık standartları daha çok yükselmektedir.

Biz çocuklar aşıların bu faydasının bilincindeyiz. Ama bir de şu iğneler canımızı acıtmasa ne iyi olurdu değil mi?

 

Ege SALDIRIM

4-A

(Visited 191 times, 1 visits today)