Acil Yeni Gezegen Lazım!

Dünyayı hep derslerde bize gösterilen kara parçaları ve okyanuslardan ibaret bir harita gibi düşünüyoruz. Oysa ki derslerde bize bu haritalar yerine sonsuz siyah uzay boşluğunda küre halindeki mavi gezegeni gösterseler aslında çok büyük bir uzay gemisinin içinde yaşadığımızı anlayacağız. Bu uzay gemisi zaman içinde insanlar tarafından yıpratılıyor, değişimlere uğratılıyor, içindeki kaynaklar hızlı bir şekilde kullanılamaz hale getiriliyor. Yakında içinde yaşadığımız gemimiz, sayıları ve ihtiyaçları hızla artan ama alternatif kaynaklar üretmekte yavaş kalan biz insanlar için yetersiz kalacak. İhtiyaçlarımız arttıkça ve kaynaklarımız yetersiz kaldıkça  su, besin, enerji, madenler için dünyamızı tükettiğimiz gibi birbirimizi de tüketip yok etmeye başladık.  İşte bu korkunç sonu yaşamamak için artık başka uzay gemileri bulmalıyız, yani, geleceğimiz için farklı gezegenlerde yeni kaynaklar elde etmeliyiz. Kimseden cevabını alamadığımız şey ise bu kadar önemli bir konunun neden gündemimizde yeterince yer almaması, konuyu tartışmaktan neden hoşlanılmadığı.

İnsanlar bir olup ortak bir hedef koyarlarsa yaşanabilecek yeni uzay gemileri bulabilirler. Zeki bilim insanı Stephen Hawking’in “10 yıl içinde Mars’a gidilmesi, 30 yıl içerisinde de Ay’a bir uzay üssü kurulması gerektiği” hakkındaki sözü tam da bu noktada insanoğlunun ortak hedefi olarak belirlenmeli. Aramızda bu vizyona sahip Elon Musk gibi vizyon sahibi kişiler var.

Eğer, Stephen Hawking’in koymuş olduğu hedefin peşinde koşmazsak Nuh’un gemisine biletimiz olsa bile büyük tufandan kurtulamayacağız.

(Visited 133 times, 1 visits today)