Adalet Adil midir ?

Adalet ve eşitlik iki farklı kavramdır. Bu iki kavram genellikle Dünyanın düzenini değiştirmek için yeterlidir, ve değiştirdiği zamanlar da olmuştur.

Adalet hak ve hukuku yerine getirme durumudur, yani insanlar için adil olanı yapma durumudur. Eşitlik ise tamamen farklı bir kavramdır, eşitlik aynı kategori ve aynı durumda olan insanları bir başkasından üstün gelmesini engellemektir. Yani her zaman eşit olmak doğru olanı yapmak değildir. Dünya üzerinde milyonlarca yıldır adalet kavramı vardır, birçok halk krallarına karşı koymuştur. Bunun en bilinen örneği ise 1789 Fransız İhtilalidir çağ değiştirecek büyüklükte bir olaydır. Yani her insan adalet duygusu ile doğar ve büyür, fakat eşitlik aynı kategorideki insanların aynı haklara sahip olması durumudur.

Adaletin asıl amacı toplumların düzenini sağlamaktır. Bir yerde çok fazla insan olursa bu çok fazla problem demektir. Adalet bu noktada kimsenin kimseden üstün olmamasını sağlar yani biraz da olsa eşitliği korur.

Eşitlik ise aynı grup ve kategorideki bireylere eşit haklar sağlar. Yani adaletli bir ortam oluşturur

Dünyanın her yerinde eşitlik adı altında kendi menfaatlerini uygulamak için böyle işler yapan birçok insan vardır, bu durum eşitliğin her zaman doğru olmadığını kanıtlar niteliktedir. Her insan farklıdır kiminin bir şeylere engeli vardır, kiminin hastalığı vardır ve biz bu insanları asla aynı kümeye koyamayız. İşte eşitlik bu zamanlarda yetersiz kalır.

Aslında eşitlik her insana eşit haklar verilmesidir, yani okulda öğretmen tüm öğrencilere eşit davranmalıdır bunu sağlayan ise adalettir.

“Adaletsizliği sadece adalet yenebilir” Mahamta Gandhi. Bu söz aslında her şeyi açıklıyor adalet öyle güçlü bir şeydir ki onu sadece kendisi düzeltebilir ya da bozabilir. Adalet insanoğlunun her konuda karşısına çıkar, milattan öncesinde bile hayvan avladıklarında her avlayan avı paylaşırdı, yani adalet toplumdaki en önemli kavramdır.

Toplumsal düzen hem eşitlik hem adaletle sağlanabilir. İki farklı kavram olsalar da ikisi de aynı amaca hizmet eder. Ama eşitlik ve adalet karıştırılırsa işte o zaman sıkıntılar başlar. Çünkü eşitlik her zaman adil olmak değildir.

 

Uzun lafın kısası adalet ve eşitlik aynı amaca hizmet etseler de her zaman aynı koşulları sunmakta sıkıntı çekerler bu durum da adalet ve eşitlik kavramlarını farklı kılar. Bir ortamda her zaman adalet sağlanırsa o ortamda huzur olacaktır fakat eşitlik bazı durumlarda ortamın huzurunu bile bozabilir.

(Visited 750 times, 1 visits today)