Adaletli Gelir Dağılımı

“Gelir dağılımı devlet desteğiyle iş gücü göz önünde bulundurularak ayarlanmalı.”

Yukarıda belirtilen görüşe katılıyorum çünkü gelir dağılımı iş gücü göz önünde bulundurularak ayarlanırsa daha doğru ve adaletli bir dağılım ortaya çıkar. Herkes yaptığı işin karşılığını gereken miktarda alır.

Toplumlarda toplu bir huzur ve mutluluktan söz edebilmemiz için yaşayanlar arasında bir
adaletin olması gerekir. Toplumlar içinde ya da toplumlar arasındaki gelir dağılımındaki adalet
mutluluk ve barış adına önemli yer tutmaktadır.

Eğer gelir dağılımında iş gücü ve benzeri faktörlere dikkat edilirse ülke iyi etkilenir. Bireylere gelirini doğru şekilde dağıtmak yalnızca ülkeyi değil bireyi de yüksek seviyede olumlu etkiler. Sonuç olarak gelir dağılımı yapılırken iş gücüne dikkat etmek, adaletli gelir dağılımı yapmak ülke ve birey için önemli, etkilidir.

 

(Visited 16 times, 1 visits today)