Adil Eşitlik

Günümüzde yabancı dil konuşmak artık hayatın bir parçası haline geldi. Hatta bırakın yabancı dil konuşurken Türkçe bile konuşurken yeni jenerasyonun yabancı sözcüklerle birlikte konuştuğunu söyleyebiliriz. Bir dil bir lisan iki dil iki lisan demiş atalarımız  ama bir insan ilk önce kendi dilini anlayıp öğrenmelidir. Diğer dillere nazaran Türkçe dili kapsamlı olduğu kadar zor bir dildir. İçinde birbirine benzeyen ama aslında anlamları çok farklı olan kelimeler barındırır. Mesela eşit olmakla adaletli olmak gibi kelimeleri günlük konuşmamızda dikkat etmeden kullanabiliyoruz. Peki, kaç birey bu iki kelimenin ayrımını yapabiliyor ?

 

Bu iki kavram karşımıza her koşulda çıkabilir. Eşitlik iki şeyin her yönden denk olması demektir. Adalet ise, her hak sahibine hakkını vermek ve haksızları cezalandırmak diye tanımlayabiliriz. Bu konu hakkında birçok örnek verilebilir mesela bir hırsız çetesi olduğunu düşünelim. Çete büyük bir soygun yapıyor ve soygun sırasında hırsız masum olan birini silahla vuruyor. Bu soyguncular hakim karşısına çıktıklarında hepsi aynı cezayı alsalardı bu herkese eşit davranmaya girerdi ama ortada bir cinayet olduğundan dolayı burada eşitlik söz konusu olamaz yani adalet kavramı devreye girer. Cinayeti işleyenin daha fazla ceza alması lazım ki adalet sağlanabilsin. 

Bilindiği üzere Türkiye’ de milyonlarca mülteci yaşamakta ve bu mültecilere yapılan yardımlar da ortada. Bu dönemlerde hiçbir ülke mülteci kabul etmemektedir çünkü mülteciler ülkeye yerleştiğinde hem ülkenin refah seviyesi hem de vatandaşa verilen hizmetler yetersiz kalmaya başlıyor. Türk vatandaşı kendi ülkesinde rahatça yaşayamaz oldu çünkü son zamanlarda mültecilerle vatandaş eşit tutulmaya başlandı. Başka bir örnek olarak her sene milyonlarca öğrenci iyi bir yer kazanmak için üniversite sınavına hazırlanıyor fakat dışarıdan gelen mültecilerin bir kısmı sınava bile tabi tutulmadan üniversitelere yerleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde Türk ırkından olan bir birey dışarıdan gelen mülteciden daha ayrıcalıklı ve daha üstte tutulmalıdır. Yani bu koşulda eşitlik kavramı ortadan kalkar ve hak sahibine hakkını verip adil olmak gerekir.

Bir başka örnek olarak da hakemleri örnek verebiliriz. Gidip de hakeme eşit bir maç yönettiniz demek biraz saçma olur çünkü eşit bir maç yönetmesi için her iki takım için de aynı kararları uygulaması gerekmektedir ama tebrik ederim çok adil bir maç yönettiniz derseniz her iki takıma da hak ettiği kararları verdiniz demiş olursunuz. Yani eşitlik ve adalet kavramları konuya ve koşula göre farklılık gösterebilir ama siz yine de adil olmaya özen gösterin.

(Visited 67 times, 1 visits today)