Aile İçi Eğitim

Eğitimin kelime anlamı; çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye olarak geçmektedir. Hepimizin bildiği gibi insanlar ilk temel eğitimlerini aile içinde alırlar ve bu sayede kişiliklerini oluşturmaya başlarlar. Bu nedenle ailemizden aldığımız eğitim gelecekteki yaşantımız ve toplumdaki yerimiz adına çok önemlidir.

Temeli sağlam atılmamış bir bina düşünün. Er ya da geç yıkılmaya mahkum kalacaktır. Bu da demek oluyor ki aile içinde aldığımız eğitim büyük önem arz eder. Çünkü ebeveynlerin yetiştirdiği çocuklar ilerde topluma karışıp birer birey olurlar. Fakat çocuk yetiştirme konusunda bilgi sahibi olmayan kişiler için çocuk yetiştirmek hiç de kolay olmayacaktır. Bundan dolayı çocuk sahibi olmak isteyen ailelere çocuklarını iyi yetiştirebilmeleri için zorunlu eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çocukların kişilikleri büyük ölçüde küçük yaşlarda oluşur ve ailelerin bilinçsizce sergiledikleri bazı davranışlar onların özellikle psikolojileri ve duygusal zekaları üzerinde kalıcı etkiye sebep olur. Örneğin aşırı derecede koruyucu olmak, gereğinden fazla arkadaş gibi davranmak, tutarsız davranmak ya da onu başkaları ile kıyaslamak bilinçaltını olumsuz yönde etkilemektedir. Bunların yanında küçük yaştan itibaren ahlaki bilgileri ve birtakım toplumsal kuralları çocuklara aşılamak gerekiyor. Aksi taktirde çocuklar yanlış öğrendikleri davranışları yapıp sonrasında da bu davranışı sergiledikleri için övgü beklerler. Ayrıca bu temel bilgiler ilerleyen yaşlarda elde edilmesi zor olan kazanımlardır ve büyüyüp toplumu oluşturacak olan bu çocuklar için yeterli düzeyde kaliteli eğitim almak şarttır. Eğer aile yeterince bilinçli değil ise çocuklarını bilinçli yetiştirebilmeleri de mümkün değildir.

Günümüzdeki duruma bakacak olursak insanların genelde çocuklarını ailelerinden gördükleri ve aynı zamanda gelenekselleşmiş olan yöntemler ile eğitirler. Bu her ne kadar bir noktaya kadar işe yarasa da özellikle içinde bulunduğumuz çağın etkisiyle bir noktada sınırlanmaktadır. Çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin en başta öğrenmeleri gereken konulardan birisi de çocuğun günümüz teknolojisi ile ne kadar bağlantılı olup ne kadar uzak kalması gerektiğidir. Çünkü artık henüz konuşmaya başlamamış çocuklar bile teknolojiyle bir arada olmaktadırlar. Bu durum yetişkinleri bile olumsuz etkilerken çocuklar üzerinde bazen sorunlara yol açabilmektedir.

Çocuk yetiştirmek bireylerin karakterlerinin doğru temellendirilebilmesi adına aileler tarafından bilinçli bir şekilde çocukluktan itibaren verilmesi gereken bir eğitim ile sağlanmalıdır. Bu nedenle öncelikle ailelerin bir eğitime tabi tutulması daha sağlıklı bir aile içi eğitim adına zorunlu hale getirilmelidir. Böylece çocuklar kendi psikolojilerinin gelişimi için uygun bir süreçten geçebilirler. Bunun yanında ebeveynler tarafından yetiştirilen bu çocuklar ileride toplumun birer parçası olduğunda toplumun gelişmişlik seviyesi daha üst düzeye çıkacak duruma gelecektir. Unutmamalıyız ki eğitim okulda değil, aile içinde başlar.

(Visited 54 times, 1 visits today)