Akademik Başarı ile Kardeş Sayısının İlişkisi

Akademik başarı ile kardeş sayı arasında bir ilişki var ve bu ilişki ters orantılı. Kardeş sayısı arttıkça ders notları düşüyor. Farklı kaynaklardan ve test sonuçlarından anladığım kadarıyla 1 ile 2 kardeş arası ders notlarını çok fazla etkilemiyor ancak 3 kardeş fazlası ders notlarını düşürüyor. Testlerden birinde 1 ile 2 kardeşi olan çocukların ders notlarının ortalaması 80,67 iken 3 veya daha fazla kardeşi olan çocukların ders notlarının ortalaması 75,64’dür ancak başka bir testte kardeş sayısı ile ders notları arasında bir bağ kurulamıyor.
Benim bu konuda ki fikrim ise notları kardeşlerin yaşına ve çocuğa bağlı eğer kardeşleri çocuktan büyükse, çocuk kardeşleri sayesinde derslerinden daha iyi verim alabilir. Küçükse tam tersine çocuk küçük kardeşleri tarafında rahatsız edilebilir. Çocuğa da bağlı, eğer çocuk kardeşleriyle iyi geçinemiyorsa veya problemleri varsa onun moralini bozar, moralinin bozulması da en çok günlük hayatını ve akademik başarısını etkiler.
Ne kadar fazla araştırma veya test de yapılsa her zaman akademik başarı o kişinin kendisinin elindedir. Kişi isterse hiç kardeşi olmadan akademik anlamda başarısız da olabilir, 10 kardeşi olup akademik anlamda çok başarılı da olabilir.

(Visited 8 times, 1 visits today)