Anadoluda Batıl İnanç

Çalışmada, İç Anadolu Bölgesinde hayvanlarla ilgili yaşayan inanış ve uygulamaların Türk halk inanışları içerisindeki yeri, Türkiye’nin diğer bölgeleri, Türk dünyası ve diğer milletlerin inanış ve düşünüş kalıplarıyla karşılaştırılması ve anlayıcı yöntemle çözümlenip değerlendirilmesi amaçlandı.İç Anadolu Bölgesindeki hayvanlarla ilgili inanışlar; nazar, haber, olağanüstü varlıklar, cinsiyet, doğum, halk meteorolojisi ve takvimi, uğur-uğursuzluk, bereket-bereketsizlik ve ölüm ile ilgili inanış ve uygulamalar başlıkları altında incelenerek değerlendirildi.Anadolu insanının sosyokültürel, ekonomik hayatında son derece önemli bir yere sahip olan hayvanlarla ilgili birçok inanış ve uygulamanın Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen Türk boylarının geleneksel Türk inanç ve pratiklerini beraberinde taşıyarak günümüzde de yaşattıkları; Anadolu coğrafyasında Türk halkının benimsediği inanış ve uygulamaların etkileştiği medeniyetlerin kültürel, tarihi, coğrafi ve sosyo-psikolojik etkilerinin Orta Asya’da mevcut olan Hayvan Kültürü’nün gelişmesini sağladığı ve bugün de Anadolu Türk insanının inanç dünyasında varlığını sürdürdüğü söylenebilir.
Örnek olarak;
Horozun akşam ötmesi uğursuzluk sayılır. Birisinin önünden tavşan geçerse uğursuzluk, tilki geçerse uğur sayılır. Alevi köylülerince tavşan uğursuz sayılır, etinin yenilmesi haramdır .Vücut rengi siyah olan kedi ve
köpekler uğursuzluk getirir. Kuzulama, buzağılama mevsiminde uğursuzluk getireceği inancıyla dışarıya maya, yün verilmez. At, dört ayağında seki olursa hayırsız, üç ayağında seki olursa mübarek, alnında seki olursa hayırlı sayılır. Atın alnından burnuna kadar akıtma olursa uğursuz, alnında yıldız olursa uğurlu, rengi siyah olursa uğursuz kabul edilir. Bir rivayete göre, Nuh Tufanında şeytan Hz. Nuh’un gemisine eşeğin kuyruğuna tutunarak girdiğinden eşek uğursuz sayılır. Gün dönümünden sonra yılan öldürülmesi iyi sayılmaz.Rivayete göre, Hz. İbrahim’in ateşe atılacağı zaman ala karga su taşımadığından uğursuz sayılmış, kertenkele ağzıyla su taşıdığından uzun bir ömür yaşamakla, katır da odun taşıdığından dolayı doğum yapamamakla cezalandırılmıştır.

(Visited 15 times, 1 visits today)