Anonim İnternet Kullanılması

İnternet günümüzde çağın teknoloji çağı olmasıyla birlikte kişilerin mecburen kullanmakta olduğu bir platform haline gelmiştir. Ve bununla beraber internette bir çok anonim yani kendini belli etmek istemeyen kişi profilleri ortaya çıkmıştır bu anonim kişilerin yanı sıra  bir de kendi kimlikleri ile internette vakit geçiren insanlar da aynı zamanda bulunmaktadır. Peki sizce bu anonim kişiler fikirlerini paylaşırken veya bir konuda konuşurken bazı kurallara tabi tutulmalılar mıdır? İstedikleri gibi beyan etmelerinin oluşturabileceği dezavantajlar nelerdir? Ya da fikirlerini kurallar çerçevesinde değil de istedikleri herhangi bir şekilde dile getirmeleri normalleştirilmeli midir?

İki düşünceye de baktığımızda burada benim katıldığım düşünce anonim profillerin belirli kurallar çerçevesinde fikir beyan etmesi veya interneti kullanması yönündedir. Çünkü diğer düşünceye yani anonim hesapların herhangi bir düşüncesini istediği şekilde herhangi bir kurala tabi tutulmadan söylemesi, anonim kişinin uygunsuz bir şekilde konuşmasıyla birlikte birden fazla sorun oluşturabileceği gibi toplumu da olumsuz yönden etkileyecektir. Örneğin anonim olmanın verdiği rahatlıkla gerçek kimliklerini kullanan insanlara bir platformda anonim kişiler tarafından yapılacak herhangi bir yasa ihlalinde veya uygunsuzlukta bu durumdan şikayetçi kişi olayın kiminle yaşandığını bilemediğinden rapor edeceği bir kişi bulamaz ve mağdur duruma düşer. Oysaki eğer anonim olarak internette bulunmak bazı kurallara bağlanılırsa bunun gibi daha nice sorunun olmasından kaçınmış oluruz ve aynı zamanda toplumun refahını da sağlamış oluruz. Aynı zamanda insanların anonim olduklarından dolayı istedikleri her şeyi yapabileceklerini ve sonuçta bir şey olmayacağı gibi düşünceleri kırarsak anonim insanlar en azından internette yapacağı eylemlerde daha dikkatli olabilir. Fakat eğer bu kurallar olmamaya devam ederse yani insanlar interneti anonim olarak kullanırken bir kurala tabi tutulmazsa, anonim internet kullanmak kötü amaçlar için de kullanılmaya devam eder. Bu kötü amaçlar ise günümüzde de birçok örneğini gördüğümüz herkes için kötü sonuçlar doğurabilir. Birçok önemli kişinin de dediği gibi “İnternet doğru kullanıldığında iyi bir araçtır. “.

Sonuç olarak iki düşünceyi de tarttığımızda anonim kişilerin interneti belirli kurallar çerçevesinde kullanmasının herkese daha yaralı olacağını ve insanların birbirlerine anonim oldukları için istedikleri gibi davranamamasıyla  günümüzde de bizzat yaşadığımız sorunların azalması toplumun ve internet kullanıcılarının her türlü faydasına olacağı gibi internetin iyi şeyler için kullanılmasıyla internet daha yaralı bir yer olacaktır. Bu nedenle ben anonim internet kullanıcılarının kurallara tabi tutulmamasının aksine kesinlikle bazı kurallar çerçevesinde internet kullanımlarının gerçekleşmesi fikrine katılıyorum.

 

(Visited 20 times, 1 visits today)