Arılar Nasıl Bal Yapar

Merhaba,

Bir kovanda bir kraliçe arı, yüzlerce erkek arı ve milyonlarca dişi işçi arılar bulunmaktadır. Erkek arılar çalışmaz ama çiftleşirken, dişi olan işçi arılar bal yapabilmek için çiçeklerden nektar topmaya gider.İşçi arılar her çiçekten  farklı miktarda nektar toplarlar. Arılar tüp şeklindeki dilleri yardımı ile çiçeklerden nektarları alırlar. Arıların 2 tane karınları vardır,bunlardan biri normal mide diğeri ise nektarları biriktirdikleri mideleridir. Topladıkları nektarları vücut sıvıları ile karıştırarak bala dönüştürürler. Ayrıca arıların vücudunda bulunan bal mumu keseleri vardır ve bu kesede ürettikleri bal mumu ile peteklerini yaparlar. Topladıkları nektarlar ile midelerinde oluşturdukları balı bu peteklere boşaltırlar. Arılar ihtiyaçlarından fazla miktarda bal yaparlar. Arılar bütün canlılar için çok önemlidir, eğer arıları öldürürsek biz de çok kısa zaman içinde yok oluruz..Ve şunu da buradan duyurmak istiyorum. Siz arılara bir şey yapmazsanız onlar da size bir şey yapmaz ama siz arılara bir şey yaparsanız onlar da sizi sokabilir.

(Visited 314 times, 1 visits today)