Arılar nasıl bal yapar?

Ben bugün size arıların nasıl bal yaptığını anlatacağım. Bu konuyu araştırdığımda bana çok ilginç gelmişti. Özeti de aşağıda.

Bal, arıların çeşitli çiçeklerden ve meyve tomurcuklarından aldıkları nektar maddesinin, arılardaki bal midesi organı tarafından bir işlem sonucunda, nektar maddesinin kimyasal değişime uğramış halidir. Balın ana maddesi, tanımdan da anlaşılacağı üzere nektar maddesidir. Bu madde, balın rengini ve tadını ve kokusunu belirler. Polenlerin ise, bal yapımında herhangi bir etkisi yoktur. Polenler, sadece arıların protein ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktadır. Bal yapımında çeşitli evreler bulunmaktadır. Bal, arı kovanlarında bulunan hücrelere konulur ve bu hücrelerin üstü mumdan yapılan bir kapakla örtülür. Arılar tarafından bal peteği içerisine aktarılan bal, arılar tarafından sağlanan ve çok özel olan bir havalandırma sistemi ile, sofralara gelen tat ve kıvama gelir.

 

Bal üretimi, oldukça zahmetli bir işlemdir. Sadece yarım kilogram ham nektarın toplanması, 900 arının bir gün çalışması anlamına gelmektedir. Toplanan bu nektarın tamamı bala çevrilemez. Çünkü çiçeklerin nektar oranları ve kalitesi birbirinden farklıdır. Bu, çiçeklerden alınan nektarın, şeker konsantresi ile alakalı bir durumdur. Bazı çiçek türlerinde bu şeker konsantresi oldukça fazla iken, bazı türlerde çok azdır.

Nektarın saf bala çevrilmesiyle oluşan 450 gr. ağırlığındaki bir bal, yaklaşık 17.000 bal arısının, 10.000.000 çiçekten nektar toplamasıyla oluşur.

 

 

(Visited 83 times, 1 visits today)