arılar nasıl bal yaparlar.

Arılar dünyanın en eğerli varlıklarından biridir . Einstain bile arıların olmadığı zaman insanların ırkının sadece 4 yıl yaşıyabileceklerini söylemiştir . arılar çok fazla çalışırlar bunun en iyi kanıtlarından biri sadece 500 g ham bal için 900 arının 24 saat çalşması gerekmektektedir . ve 450 g sıvı  bal için 17.000 arının çalışması 10.000.000 çiçekten nektar almalıdır . bu zahmetli işin yanında bide arıların kreliçesinin olmadığını nasıl anlarız ?arı ile ilgili görsel sonucu

arılar çok fazla  vızıldar  arıların vızıldama sesleri kanatlarından gelmez  vızıltıları gövdelerinden gelir . arıların ayaklarını daha çok titreşimi hissetmek için kullanırlar arılar sürü halinde yaşarlar kaybolan bir arı zaman içinde ölür . kraliçe arıları 4 yıl yaşıyabilir işçi arılar 6 ay kadar yaşarlar balların % 17 si su %7 si fosfor , sodyum ,  aliminyum , magnezyum , demir , magnez , sülfür , polen , gümüş , protein , albümin , dekstrin nitrojen ve bazı asitler .ve son olarak %76 lık kıısım ise levülose üzüm şekeri ve sarkoz .

(Visited 302 times, 1 visits today)