Arılar

Arılar da karıncalar kadar çalışkandır. Arıları bal arısı ve eşek arısı olarak ikiye ayırırız. Ayrıca arıları kraliçe, erkek ve işçi arılar olarak da ikiye ayırabiliriz. Arılar bal peteklerinde hem yaşar hem de bal toplarlar. Eğer kovanlarına birisi saldırırsa, arılar hemen atağa kalkarlar. Bazı arılar zehirlidir. Arılar yıllık 15-75 kg polen tüketirler. Bal arıları korkmadığı sürece iğnelerini içeride tutarlar. Arılar günlük yaşamlarını sürdürmek adına 1 kg, bal üretmek için ise 3 kg bal tüketirler. Ayrıca arılar günlük 200 gram suya ihtiyaç duyabilirler. İnsanların çoğu arılardan korksa da sofralarına gelen balın nasıl geldiğini bilmezler. Bal arıları eşek arılarına göre daha uzun mesafelere kadar gidebilirler. Eşek arıları genellikle bal arılarına göre daha hızlı uçarlar.

(Visited 180 times, 1 visits today)