Artan Suçlar

Suç olgusu, insanoğlunun doğduğundan bugüne kadar süregelen ve bundan sonra da varlığını devam ettireceği düşünülen sosyal yapı bozukluğudur. Günümüz dünyasında suç oranlarının hızlı bir şekilde arttığını gözlemlemekteyiz. Bu artışa sosyo ekonomik koşullar, eğitim düzeyi, çevresel faktörler toplumların örf ve adetleri doğrudan etki göstermektedir. Örnek olarak bir ülkede ekonomik kriz yaşandığı zaman mala karşı işlenen suçların(hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik…) arttığı istatistiksel olarak kanıtlanmıştır.

Hızla artan suç oranlarının azaltılması için yapılması gereken toplumun eğitim seviyesinin mümkün olan en üst seviyeye çıkarılmasıdır. Eğitim düzeyi ile suç işlenme oranı arasında doğrusal bir ilişki vardır. Türkiyede Adli Sicil İstatitistik Genel Müdürlüğünnce yapılan araştırmaya göre 2020 yılında Türkiyedeki ceza evlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların +%80 oranının eğitim seviyesinin orta eğitim ve daha alt olduğu tespit edilmiştir. Toplumların örf ve adetlerinin de suç işlenme oranı üzerinde etkisi bulunmaktadır. Doğu ve Güney Anadolu bölgelerinde töre cinayetlerinin daha fazla olduğunu gözlemlemekteyiz. Suçlara ekonomik açıdan bakıcak olursan şehirlerde aşırı artan nüfus nedeniyle yaşam kalitesi düşmektedir, iş imkanları sınırlanmakta, az gelişmiş yapısıyla özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler suç üreten merkez konumuna gelmektedir. İnsanlar suç eylemine yönelirken suçtan beklediği kişisel fayda ve sonucunda alacağı ceza bi nevi insanları suça işlemine teşvik eden etkendir.

Bütün bu açıklamalar ışığında yeni ceza evleri açarak suç oranlarının düşürülmesi mümkün değildir. Suç oranlarını düşürmenin toplumsal uzlaşı içinde toplumun her kesmini kapsayacak şekilde insan yaşamına etki eden tüm faktörlerin. Nitelik ve niceliğini arttırarak mümkün olduğunu anlamalıyız.

(Visited 7 times, 1 visits today)