Artık Liderlere Yer Yok

Yüzyıllardır dünyanın düzeni bir kesim insan tarafından yönetilme üzerine kurulmuş, günümüzde ise bu düzeni yıkmaya çalışıyorlar. Geçmişten bugüne insanları yönetecek liderlere ve başkanlara ihtiyaç duyulmuş. Hiç düşündünüz mü, bu ihtiyacın doğuş sebebi nedir ve neden artık liderlere ihtiyacımız yok?

Çok değil biraz eskiye, internet çağından önceye, gittiğimizde bilgiye ulaşılmasının zor olduğunu ve herkesin ulaşamadığını biliyoruz. Bilgisizlik, insanların kendilerine olan güvenlerinin düşmesini sağlamıştı ve kendilerinden üstün gördükleri daha bilgili insanları liderleri yapmaya hazırdılar. Fakat günümüzde bilgi kaynaklarının ulaşılabilirliğiyle insanlar daha eşit konuma gelmektedir. Şimdi ise eskiden yücelttiğimiz yöneticileri yetersiz buluyoruz ve hatta kendimizi onlardan daha üstün görüyoruz. Sürekli onları eleştiriyoruz çünkü artık bize söylenen yalanların farkına varmıştık, onların bize anlattığı yalanlara değil kendi doğrularımıza inanıyorduk. Kendi seçtiğimiz liderlere baş kaldırma vakti artık gelmişti çünkü yıllarca uyutulmaktan ve kandırılmaktan bıkmıştık. Dünyanın her bir yanında isyanlar başlattık ve kendi fikirlerimizi özgürce ifade etmeyi öğrendik.

Tek kişili yönetimi nasıl yıkacaktık peki? İsyanlarımız yöneticilere olsa bile hepimizin ortak amacı yönetim şeklini değiştirmek değildi, sadece herkesin istediği tek bir şey vardı o da adalet. Bazılarımız daha fazla şey istiyordu ama ortak amaç adalet oldukça her yönetim şekli mubahtı.

Eğer liderler olmazsa yönetim nasıl olur? Yeni temeller ve yeni kurallar getirilmesi yönetim şeklinin değişmesi için şart olduğu için uzun ve meşakkatli bir süreç olacaktır. Kuralları en baştan adil olması için halk belirleyecek ve oylamaya sunulacak. Kurallar oylamaya sunulmadan değiştirilemeyecek ve yaşanabilecek üstünlük tartışmalarına önlem amaçlı insan haklarıyla ilgili katı kurallar olacaktır. Yönetimde eşitlik aynı zamanda ırk ve din ayrımcılığına da bir çözüm olacaktır çünkü yönetimde eşit haklara sahip olmak insanların arasındaki sınıf ayrımlarını tamamen kaldırarak farklılıkları yok edecek.

Gelecekte liderler olacak mı? Bu konudaki düşüncelerim pek bir şaibeli, kesin olmaz veya kesin olur demek mümkün değil çünkü içinde yaşadığımız bu dünya sürprizlerle ve bilinmeyenlerle dolu. Halkın hükümete karşı çıkarak istediğini elde etme ihtimali de var, halkın susturulup etkisiz kalma ihtimali de. Artık çokluğun gücü yerine siyasi gücün daha baskın olduğu, adaletin değil zulmün olduğu bir dünyada yaşıyoruz sonuçta.

Gerçekçi olmak gerekirse gelecekte sınıf ayrımlarının sıklaşması, köleliğin geri gelmesi, insan haklarının uygunsuzlaştırılması gibi ihtimaller de var elbet. Bunları sadece izlediğimiz filmlerden değil şimdiki dünyanın gidişatından da öngörebiliriz. Şimdiden bazı ülkelerde temelleri atılmaya başlanan bu yönetim şekli sonumuz olmaz umarım.

Yeni bir yönetim düzeninin oluşmaması durumunda eski liderlerle yönetime devam edilme olasılığı da oldukça yüksek. Yönetim her nasıl olursa olsun insanlar özgür oldukları takdirde kendi görüşlerini savunmaya devam edecek ve kendilerinin olana sahip çıkacaklar, bu da gelecekteki yönetimin değiştirilmez gerçekleri.

 

(Visited 53 times, 1 visits today)