Asılsız İnanış

Her kültürün kendine göre inançları, inanışları vardır. Bu inanç ve inanışlar geçmişten günümüze doğru atalarımızdan aktarılarak gelir. Bu inançların kaynağı olmayıp asılsız olanlarına ise hurafe bir diğer adıyla batıl inanç denir. Batıl inançlar, İslam’da mantık tabanı olmayan, gerçek hayatla ilişkisi bulunmayan inanç ve uygulamalar, iyilik veya kötülük getirebileceğine inanılan kuvvetler olarak tanımlanır. Dünyada ise 500 bin tane batıl inanç bulunur.

Batıl inançlara örnek olarak 13 sayısının uğursuzluk getirdiği verilebilir. Üstelik, bu durum tıpta fobi olarak geçiyor ve bu fobinin adı “triskaidekaphobia” olarak Yunancadan bizlere ulaşmış bir kelimedir. Bir diğer kültürümüzde de yaygın olarak bilinen kara kedi uğursuzluk getirir. Kara kedi uğursuzluk getirir ifadesi hristiyanlığın yükseldiği dönemde yayılan bir inançtır ve eskiden kara kediler Mısır’da tanrıça olarak kabul edilirdi. Ama hristiyanlıkla birlikte yayılmaya başladığı için insanlar zamanla uğursuz olduğunu düşünmeye başlamıştır.

Hurafelerin belirli bir dayanağı olmasa da insanlar bunlardan ister istemez etkileniyor. İnsan psikoloji çevreden duyduğu şeyleri kabul etmese de hafıza kaydeder ve bunu günlük hayatının bir parçası olarak kullanır. Hurafeler insanı gerçeklikten uzaklaştırdığı için bireylerde zamanla şüphe ve güvensizlik duygusu artar. Bu durum kişinin gerçeğe ulaşma isteğini kırabilir ve zamanla kişiler tamamen umudunu kaybedip içine kapanır. Ve sonrasında yaptığı hurafeler sonuç vermeyince hurafeye din anlamı yükleyebilir. Birine kesici alet verilirken düşmanlığa yol açmasın diye üzerine tükürülür gibi birçok inanç bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Batıl inancı kabul edip sonra batıl davranışı unutabileceğimiz gibi bunun olmadığını ve toplumda artık alışkanlık haline gelen davranışlar da mevcuttur. Zihinde hiçbir destekleyici öğesi olmamasına rağmen alışagelmiş sırf birileri yapıyor diye tekrarlanan davranışlar vardır. Batıl inançlara inanlar zaman zaman olumlu ve olumsuz beklentilerine karşılık bulabilir. İnsanları etkisi altına alıp ister istemez onların davranışlarını etkiler. Mesela kara kedi görünce saçını çekmeyen kişi olumsuz bir olay yaşayacağı düşüncesine kapılıp psikolojik açıdan kendini yıpratıcı davranışlarda bulunur. Buradaki durum kara kedi ile ilgili değildir, bu durum zihindeki inanç ile ilgilidir.

Batıl inançların üzerimizdeki etkilerine bakarsak onlara bağlanmayıp hayatımıza etki etmelerine engel olmalıyız. Bu inançlar insanları bir nesneye ya da duruma bağlı tutar. Önemli olan sağlam metotlara dayalı araştırıcı bir karakter yapısına sahip olup kanıtlanabilir, açıklanabilir esaslara bağlanıp hayatımıza onlara göre şekillendirmeliyiz. Artık sokakta kara kedi gördüğümüz zaman ondan korkup kaçmak yerine onu göstermemiz gereken sevgi ve ilgiyi göstermeliyiz.

(Visited 11 times, 1 visits today)