Astroloji, İnsan ve Dünya

Astroloji terimi kulağa pek modern gelse de insanlık tarihi kadar eskidir: Hindistan ve Çin M.Ö. 2000 yıllarında, Pisagor ve Plato da M.Ö. 500 yıllarındaki yazılarında astrolojiden bahsetmişlerdir. Hayatımızda taş çatlasa 20 yıl kadar bir süredir yer alan bu kavramı insanların çok da kale almamalarını olağan karşılıyorum fakat astrolojinin kurmaca olduğunu iddia etmenin de sağlam bir tutum olduğuna katılmıyorum.

Öncelikle astrologlar, astronomlarla birlikte aynı hesaplamaları kullanmaktadırlar; bu demektir ki matematik olmazsa astrolojiden söz edilemeyecektir. Astrolojinin topyekun bir bilim olarak kabul edilmemesinin sebebiyse bir süre sonra işin kehanetlerde bulunmaya doğru yönelmesidir, bunun temeli de matematiğe dayanıyor olsa bile.

 

 

 

Güneş sistemindeki gezegenlerin kendilerine özel döngü süreleri vardır ve bu döngüleri boyunca mevcut olan 12 burcun tamamında seyahat etmiş olurlar. Misal, Neptün gezegeni yaklaşık olarak 14 yılda bir bulunduğu burcu terk eder ve tüm zodyaktaki yolculuğu 165 yıl sürer. Bundan farklı olarak gezegenlerin temsil ettiği konular vardır ve yeryüzündeki belirli hadiseler gezegenlerin birbirleriyle yaptıkları açılara, bulundukları evlere, etkilendikleri transitlere ve çok daha fazlasına bağımlı bir halde gerçekleşir.

 

 

 

 

Kabaca örnek vermek gerekirse bir insanı ele alalım: Doğduğu tarih, saat ve yer baz alındığında ortaya bir doğum haritası çıkacaktır ve kendisinin hayatı bir profesyonel tarafından bu haritaya istinaden yorumlanabilecektir. Doğum haritası kavramını gezegenlerin gökyüzündeki konumlarına ve bundan mütevellit birbirlerine olan uzaklıklarının açılar yoluyla 360 derecelik, 12 burç tarafından ”evler” şeklinde bölünmüş bir tabloda yansıtılması şeklinde tanımlayarak genişletebiliriz.

 

Gezegenler, kendilerinin ve içinde bulundukları burçların sembolize ettiği konularda harita sahibini etkileyeceklerdir. Örnek olarak Güneş benliği, egoyu, kişiliğin eril yönünü, liderliği ve hakimiyeti simgeler; haritanın 9. evinde bulunması, ferdi 9. evin temsil ettiği alanlarda- bilimsel ve ruhsal uğraşlar, uluslararası ilişkiler, yayıncılık, hukuk, din, astroloji, seyahat ve eğitim- kendisini göstermesi yolunda destekleyecektir. Aynı şekilde eğer gerçeklerden uzaklaşma, hayaller, aldanma, yalan ve hayal kırıklıklarını temsil eden Neptün de bu evde konumlanmışsa kişi, bu alanlarda benzer tecrübeler edinecektir.

 

                     Bir doğum haritası örneği

 

Astrolojinin bireyler üzerinde olduğu gibi ülkeler ve buna bağlı olarak küresel durumlar üzerinde de yetkisi vardır. Bir ülkenin kuruluşunun haritasından veya herhangi bir yıldaki durumunu incelemek için çıkarılabilen Güneş dönümü haritası üzerinden de öngörülerde bulunulabilir, buna kanıt olarak Güneş sisteminin en büyük iki gezegeni olan Satürn ve Jüpiter’in kontakt kurmasını verebiliriz; bu birleşim bir gezegen tutulması ya da bir transit tarafından desteklendiğinde önemli dünyevi olaylar meydana gelmiştir: 2000-2010 seneleri arasında toprak, sermaye ve petrol gibi elle tutulur kaynakların sembolü olan boğa burcunda gerçekleştiğinde bu mevzular etrafında şekillenen Irak Savaşı başlamıştır.

 

 

 

Astrolojinin insan hayatından dünya gündemine kadar günümüzde geniş bir yelpazede kendini kanıtlaması, ciddi mevkilerde görevli şahısların da astrologlarla çalışmalarının kendileri adına olumlu sonuçlar doğuracağına dair bir delildir. Astrolojik danışmanlık çalışmalarının ilk çağlardan itibaren süregelen örnekleri günümüze kadar geçerliliklerini muhafaza etmiştir, bu durumda astrolojiye mecmua arkalarındaki fal köşesi muamelesi yapmak kanaatimce haksızlıktan başka bir şey değildir.

 

 

 

 

KAYNAKÇA:

 1. Astrolojide Gösterge Tespiti – Öner Döşer (Kitap)
 2. http://www.hakankirkoglu.com
 3. http://www.astrodeha.com
 4. http://www.sozcu.com
 5. http://www.medium.com
 6. http://www.dunya.com
 7. http://www.kristindemirci.com
 8. http://www.completehoroscope.org

Görseller:

 1. https://www.jessicaadams.com/2014/05/10/how-astrology-works/
 2. https://www.inquisitr.com/4033598/astrology-101-planets-retrograde/
 3. https://birthcharts.astro-seek.com/birth-chart/tobey-maguire-horoscope
 4. https://www.cloudynights.com/topic/564457-is-this-double-occultation-of-jupiter-and-saturn-for-real/
 5. http://usseek.com/images/astrology/4 (Öne Çıkan)

 

(Visited 350 times, 1 visits today)