Atalarımızın Devleti: Osmanlı İmparatorluğu

OSMANLI DEVLETİ

Osmanlı (Devleti Aliye-yi Osmaniye) 1299 dan 1922 yılına kadar hüküm sürmüştür. Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Bey’dir. Doğu Avrupa, Güney Batı Asya, Kuzey Afrika ve Atlas Okyanusuna kadar Topraklarını genişletmiştir. Oğuzların Kayı boyundan gelip Bursa’da, Söğüt ve Domaniç’te bu devletin temelleri atılmıştır.

Yıldırım Beyazıt’ın Timur’a esir düşmesiyle fetret devrine girilmiş, 11 yıl süren taht kavgalarından sonra Mehmet Çelebi Fetret devrine son vermiştir.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethederek, Roma İmparatorluğuna son vermiş ve bu şekilde Orta Çağ kapanıp yeni çağ başlamıştır. Ayrıca bu fetihle devleti imparatorluğa yükselmiştir.

Yavuz sultan Selim, Mısır’ı fethederek halifeliğin padişahlara geçmesini sağlamıştır.

Kanuni Sultan Süleyman 47 yıllık hükümdarlığında Avrupa’ya kadar ilerleyerek sınırlarını en geniş hale getirmiştir.

1. Mustafa ve Genç Osman ile tahttan indirmeler başlamış, devlet yönetimi çöküntüye uğramıştır.

2. Mustafa zamanında Osmanlı ilk defa büyük ölçüde toprak kaybetmiş.

Abdülmecit Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı’nı ilan etmiş. 2. Abdülhamit Meşrutiyeti ilan edip 33 yıl tahtta kalmıştır.

1. Dünya Savaşının kaybedilmesinden sonra Sevr Antlaşması ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş savaşını kazanması ve saltanatın kaldırılması ile Vahdettin  İstanbul’u terk etmiş böylece 700 yıllık Osmanlı İmparatorluğu son bulmuştur.

(Visited 196 times, 1 visits today)