Yazar Osman Bera Uzun

Eleştiri
By

Asıl gayesini iletişimi sağlamak, haberleşmeyi sürdürmek olarak adlandırsak da  günümüzde televizyonun sık sık bu amaçları…