Ayak Bağı

Kişinin geçmişine takılı kalıp kendini yapamadığı ya da elinden kaçırdığı fırsatlara hapsetmesi yanlıştır . İnsanın geçmişine saplantılı kalması kendisine pranga takması demektir. Tabii bu görüşe katılan pek çok kimsenin olduğu gibi katılmayan da epey insan vardır. Tabii günümüzde görüş ayrımların bu kadar fazla olması oldukça ama oldukça doğaldır dünya nüfusu 8 milyar olmasına karşın  sadece iki farklı görüş ayrımı oldukça normaldir.

Günümüzde pek çok kimse geçmişinden şikayetçidir ve yapmadığı doğrusu yapamadığı şeyler için geçmişini ve kendisini lanetlerler. Fakat bana kalırsa insan geçmişini unutmalıdır. Bu hayatta ileriye değil de arkasına bakan asla ama asla kazanamaz. Tıpkı Adam Fawer’in dediği gibi” Geride bıraktıkların ileriye gitmeni engelleyecek. Unutma ileri gidebilmen için arkadakileri unutman gerek.”. Bana kalırsa Kişinin varoluş sebebi buna dayalıdır bunu algılamayan kimselerde geleceğe ilerleme şansı yoktur. Toplumlar geçmişlerini sonuç çıkarmalı ve hareketlerini ona göre ilerletmelidir. Lakin bu sadece devlet işleri için geçerlidir. Aksine gündelik hayatta geçmişten kalanlar kişiyi ileriye gitmekten mahrumdur. Fakat tıpkı George Santayana’nın dediği gibi “Geçmişi hatırlamayanların yazgılarında geçmişi tekrar etmek vardır.” Devletler yaptıkları hatalardan ders almalı ki o hatalar gelecek nesillerde tekrar tekrar yaşanmasın. Çinliler yaşanan yüzlerce hatta binlerce yağma saldırılarından sonra artık bundan bir ders olarak uzun mu uzun bir duvar inşaa ettiler ve bunun sonucu olarak yağmalar doğal olarak azaldı. Osmanlı imparatorluğunda yaşanan facialar tekrar tekrar yaşanmasın diye Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda bütün bunları önlemeye yönelik yaptırımlar uygulandı ve nice nice inkılaplar getirildi sırf felaketler tekrar tekrar yaşanmasın ülkemin insanı ağlamasın diye yapıldı. Yani demem o dur ki geçmişten sonuç çıkartım önlem almak sadece devletler arasında olur gündelik yaşamda olmaz. Gündelik yaşamda kazanan ve kaybedenden fazlası vardır. Devletler arasında ise sadece ya karlı olum kazanırsın ya da zararlı olup kaybedersin başka çıkar yol bulunmamaktadır bu yüzden geçmiş hataları sadece devletler arasındadır. Gündelik yaşamda yaptığın hareketlerin ikiden fazla sonucu olduğundan eskiden yaptığın bir eylem o zaman yanlış iken şu an da doğru olan hareket olabilir. Örneğin eski zamanlarda köle ticareti ne kadar popüler olsa da bu popülerlik birden düşmemiştir arada yükselip düşüp yükselip düşmüştür. 

İnsanlar fikir ve düşünce bakımından zaman zaman farklılaşabilir bundan dolayı aklımızda iki farklı değil on 6 hayır yedi hayır sekiz hiç değil dokuz farklı olası cevap olmalıdır bana kalırsa ilerleyebilmemiz için hatta ileriye bakabilmemiz için bunun yaşanması gereklidir. Ne demiş atalarımız geçmişe değil gelceğe bakacaksın ve asla ama asla durmayacaksın aklına daima ileride olsun tıpkı gözünün olması gerektiği gibi. Umarım ki yazdıklarım ufkunuzu ufak ta olsa genişletmeye yetmiştir şu ana kadar söyleyeceklerim bu kadardır unutmayın geçmiş size sadece ayak bağı olur.

 

(Visited 69 times, 1 visits today)