Barış İçin Patlayıcılar Kullanılmalı mı?

Atom bombası nedir? İki işlemin kombinasyonu sonucunda patlayıcı bir şekilde enerji salmak için tasarlanmış cihaza nükleer silah, nükleer fisyon silahlarına daha yaygın olarak bilinen hidrojen bombaları yani atom bombası denir. Atom bombaları, muazzam patlayıcı enerji üretir ve bu enerji kötü amaçlar için kullanılmamalıdır eğer kullanılırsa insanlığa çok büyük zarar verir.

 

  1.   Buna örnek olarak: 1945’te Japonya’nın Hiroşima kentine atılan ve yalnızca 64 kg oranda zenginleştirilmiş uranyum içeren atom bombası, yaklaşık 15 ton kilo kimyasal patlayıcıya eşit enerji açığa çıkardı. Bu patlama anında güçlü bir şok dalgası, inanılmaz miktarda ısı ve ölümcül iyonlaştırıcı radyasyon üretti ve Japonya’ya çok fazla zarar verdi.

 

Peki barış nedir? Bence barış kelimesi, farklı insanlar için farklı şeyler ifade edebilir. Benim için farklı din, dil, ırk, ve kültürden insanların birbirine saygılı bir şekilde yaşamasıdır. Sevgi önemli değil ama saygı şart. Farklı bir görüş sahibi Remez Sasson’a göre “Huzur, endişe, korku veya stres olmadan zihinsel ve duygusal bir sakinlik halidir.”

 

Barış önemli bir kavramdır. Dünya barışı çok daha önemlidir. Bunu sağlamak için Birleşmiş Milletler, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 1945’te tek bir merkezi görevle uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla kurulmuştur. Bugün, Birleşmiş Milletler 193’e ulaşan üye sayısıyla en geniş katılımlı uluslararası örgüt olma özelliğine sahiptir. İnsan haklarının gelişimi, küresel seviyede çevre sorunlarına duyarlılığın artmış olması, çeşitli coğrafyalardaki kültürel mirasın korunması, sağlık alanındaki iyileştirmeler ve savaştan kaçan insanlara sahip çıkılması Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşlarının çalışmalarıyla mümkün olabilmiştir.

 

Dünyada gerçek anlamda ülkeler, bölgeler, şehirler ve sınırlar yoktur. Eğer tanrı bizim ayrı yaşamamızı isteseydi hepimizi ayrı gezegenlere koyardı. Tüm bunlar biz insanların kendi kendimize yarattığımız  eserlerdir ve yine bunlar; bölünmeciliğin, ayrımcılığın ve devletlerin hırslarının temsili olan müesselerdir. Dünya barışı, bir gün içinde yaşadığımız devletlerin çıkarlarını savunmayı bırakıp, evrensel değerleri savunmaya odaklandığı zaman gerçekleşecek olan bir hayaldir. Atom bombasıyla barış sağlanamaz.

(Visited 11 times, 1 visits today)