Barış ve Bombalar

Dünya barışı çoğu dünya ülkesi için oldukça önemlidir. Bunun sebebi ise barışın olmadığı yeri savaşın çok rahat bir şekilde doldurabilmesidir. Savaş ise can ve mal kaybına yol açar. Sadece can ve mal da değil, savaş, savaşta savaşıp hayatta kalan insanlarda zihinsel sıkıntılara da yol açar. Ki bu bana göre mal kaybından çok daha büyük bir sıkıntıdır. Peki dünya barışı bu kadar önemliyse neden bazı ülkeler bu iş için küçük çapta etkisi olan atom bombaları geliştirmeyi düşünüyor?

Atom bombaları bildiğiniz üzere çok güçlü bir yıkım etkisine sahip. Patlama şiddeti değil, yaydıkları zararlı radyoaktif parçacıklar en büyük sorunu çıkarıyor. Atom bombalarını daha iyi anlamak için önce onların fiziğini incelememiz lazım. Atom bombalarının radyoaktif parçacıklar yaymasının temel sebebi atom bombalarının genel olarak Uranyum atomu içermesidir. Bu bombaların fisyon ile çalışanları düz Uranyum içermezler, kütle ağırlığı yaklaşık 238 olan U-238 izotopu yerine U-235 izotopunu içerirler. Bu izotopun sıkıntısı ise doğada bulunan Uranyumların sadece Yaklaşık %1’inin U-235 halde bulunmasıdır. Sadece %1’inin bu halde bulunması ise zaten çok pahalı olan bu elementin bu izotopunu oldukça pahalı yapar. 2 tür olan atom bombaları fisyon (ayrışma), füzyon (birleşme) tepkimelerini kullanır. Fisyon tepkimeli atom bombaları için kullanılan Uranyum atomunun çekirdeğine nötron parçacıkları fırlatılır ve çekirdek ikiye bölünür. İkiye bölünen çekirdekler diğer çekirdeklerle çarpışıp onları da ikiye böler ve böylelikle bir zincirleme tepkime başlamış olur. Atom çekirdeklerinin bölünmesinden dolayı açığa çıkan çok yüksek miktarda enerji birikir ve bir anda şiddetle patlar. Bu patlama çok çok yüksek miktarda ısı da açığa çıkarır. Bu yüzden patlama alanının yakınlarındaki her şey, insanlar da dahil, buharlaşır. Füzyon tepkimeli bombalar ise (daha yaygın adıyla hidrojen bombaları) Hidrojen atomlarının  çekirdeklerinin birleşerek Helyum atomunu oluşturmasına dayanır. Yine bu iş için Hidrojenin izotopları olan Döteryum ve Trityum kullanılır. Bu iki atom birleşir ve Helyum oluşturur, açığa ise muazzam bir enerji çıkarır. Bu enerji fisyon bombalarındakinden kat ve kat daha büyük olduğundan bu bombalar çok çok daha kuvvetlidir.

Bu kadar yıkıcı bir şey nasıl barışı sağlayabilir ki demeniz çok mümkün. Atom bombaları çok yıkıcı silahlar olduğundan bir ülkenin diğer bir ülkeye savaşta atom bombası atması o ülkenin çok ama çok büyük zararlar göreceği anlamına gelir. Bunun üzerine de diğer ülkelerin birbirlerine atom bombası atması olasılığı doğar. Bu durum gerçekleşirse dünya nüfusunun çok büyük bir kısmı zarar görür. Bu yüzden atom bombalarının bir caydırıcılığı vardır. Liderler böyle bir olasılığın olacağını bildiklerinden nüfuslarını riske atmamak için bu bombaları kullanmaktan çekinirler.

Bana göre bu bombalar küçük ölçekli de olsa çok çok büyük, kitle katliamı potansiyeline de sahip olsa kullanılmamalı. Bu yöntem bana dünya barışını sağlamak için çok mantıksız geliyor. Caydırıcılığı olsa da zarar verme potansiyeline sahip bu bombalar. Daha farklı ve az zarar verme potansiyeli olan yöntemler kullanılması çok daha mantıklı olacaktır. Nükleer enerji ise bence nükleer santrallerde temiz enerji eldesi için kullanılabilir.

(Visited 10 times, 1 visits today)