Barışı savaşla getirebilir miyiz?

Bazı ülkeler dünya barışının korunabilmesi için daha dar alanda etkisi olan küçük atom bombaları geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Sizce bu mantıklı mı?

Savaşı başlatanların çoğunlukla iyi bir gerekçesi yoktur. Savaş bir soykırım ve katliamdan öteye gidemez. Tarihi incelediğimizde, istiklal ve bağımsızlık savaşları hariç, hangi savaş insanlığa yararlı olmuştur ya da hangi savaş barışı sağlamıştır? Sözde barış için yapılan savaşlar, cinayet ve güce doyumsuzluktan başka bir şey değildir. Atom bombası gibi sadece yok etmeyi amaçlayan bir bomba gerçekten de barış için kullanılabilir mi? Bir söylentiye göre atom bombasının mucidi bile bu bombanın etkilerini görünce dehşete kapılmıştır. Bu yüzden benim oyum; “Bu bombaların geliştirilmesi gerektiğini” düşünenlerin aksine, “Barış diplomasiyle nasıl sağlanır?”  düşüncesinin geliştirilmesi yönünde olur… 

Size bu konuda yakın tarihten bir örnek vereyim; Afganistan Savaşı.

2001 yılının 7 Ekim günü trajik ancak ön görülebilir bir felaketin (11 Eylül İkiz Kuleler Saldırısı) ardından, sözde barış için ABD tarafından Afganistan’a karşı savaş açılmıştır. İçinde bizim de bulunduğumuz Koalisyon Güçleri (ISAF), sözde barış uğrunda 3.488 kayıp vermiş; hiç bahsedilmeyen Afganlar’da ise 43.000’i sivil, toplam 70.604 kişi hayatını kaybetmiştir…

 Barış sözde, hayatını kaybeden bu 43.000 sivil ve diğer siviller için getirilmeye çalışılıyordu. Sonuç olarak barış, istemsiz de olsa toplu katliamlara dönüşmüştü. 

Aslında burada, Afgan halkı sadece barış istiyordu fakat bu mümkün olamadı…

Bazı yorumculara göre koalisyon güçleri, burada mağlup olmuş ve sadece Afganistan’ı karıştırıp ülkelerine geri dönmüşlerdi. Bunun en büyük nedeni ise her ölümde artan direnişçi sayısıdır. Size bunu bir denklemle de gösterebilirim:

Örneğin, kendi ülkelerini koruduğuna inanan 10 direnişçi insan var. Eğer siz bunlardan birini öldürürseniz geriye dokuz kalır öyle değil mi? Çünkü;

10-1=9’dur.

ANCAK HAYIR. Bu işlem Afganistan’da şu şekilde olmuş:

10-1=12

Bunun nedeni ise her öldürdüğünüz insanın; direnişe katılmakta kararsız tanıdıklarını, intikam alma duygusu ve kendi barışlarını sağlama içgüdüleri ile direnişe katılmaya teşvik etmenizdir. 

Bu yüzden barışı; değil atom bombası, bir kuru mermiyle bile sağlayamazsınız…

 

Kaynaklar: Vikizero, Bazı Filmler.

 

(Visited 121 times, 1 visits today)