Başarı ve Yaşam

Bir ülkenin değişik bölgelerinde doğup büyümek başarıyı ve yaşam şartlarını etkilemektedir.Gelişmiş bir ülke düşünün her bölgesinde eğitim,ekonomi,yaşam şartları eşit olarak dağılmıştır.Bu da başarıyı peşinden getirmiştir.

Eğitim geleceğimiz için çok önemli bir süreçtir fakat bazı fakir ülkeler bundan yararlanamazken bazı gelişmiş ülkeler bundan çok iyi yararlanmıştır.Böylece ülkenin değişik bölgelerinde de olsa eğitim herkese eşit  olarak dağılmıştır. Eğitim ile birlikte yaşam şartları da üst düzeye çıkmıştır. Ülkenin coğrafyası da çok etkilidir.Engebeli olan coğrafi bölgelerde ulaşım kısıtlanıyor.Bu da eğitimi ve ekonomiyi kötü etkilemektedir.Ülkemizde doğu bölgesinde coğrafi özelliği,hava şartları ulaşımı kısıtladığı için eğitim ve ekonomi gelişmemiştir.Bu durumda da  göç olayı başlamıştır. Batıya göç eden birçok kişi o bölgelerde eğitimi ve ekonomiyi canlandırmıştır .

Sonuçta ülkenin değişik bölgelerinde büyümek, insan yaşamını etkilediği gibi ülkenin gelişmesinde hem ekonomik  hemde eğitim açısından değişmektedir.

Image result for başarı

(Visited 136 times, 1 visits today)