Başarıdaki En Önemli Faktör

Bireylerin akademik başarısı birçok farklı nedene bağlı olabilir. Duygusal faktörler, sınav kaygısı, cinsiyet, çalışma şekli, okul ve öğretmen faktörleri ve aile faktörü gibi. Bunların en önemlilerinden biri aile faktörüdür. Anne ve babanın tutumu, kardeş sayısı gibi etmenler oldukça etkilidir. Anne ve babaların davranışları çocuklarının hayatlarını büyük oranda etkiler ve bu doğal olarak onların akademik hayatına da yansır. Ebeveynlerin birden fazla çocukları varsa hepsine aynı şekilde davranmaları gerekir. Örneğin çocuklardan biri akademik anlamda çok başarılı diğeri ise tam tersi başarısızsa ebeveynlerin başarılı olan çocuğu sürekli olarak övmesi diğer çocuğun motivasyonunu iyice düşürür. O yüzden bu gibi durumlarda ailenin çocukları kıyaslamaktan uzak durması gerekir. Çoğu anne baba bazı sözlerle çocuklarını gaza getirip onların motivasyonlarını arttırabileceklerini düşünürler. Ancak bana göre bu çoğu çocukta motivasyonun düşmesine neden olur. Ayrıca araştırmalara göre huzurlu aile ortamlarında büyüyen çocukların daha başarılı olduğu görülmüş. İletişimi az olan, sürekli tartışma yaşanan ailelerde büyüyen çocukların ise daha az başarılı oldukları söyleniyor.

Bana göre kardeşlerin arasındaki yaş farkları kardeş sayısından daha önemli. Mesela çocukların arasında 4-5 yaş olması ilk çocuğun akademik başarısını olumsuz etkileyebilir. Çünkü ebeveynleri diğer çocuklarına daha fazla vakit ayırmak zorunda kalacak. Oysa aralarında en fazla 2 yaş olan kardeşlerin ikisine de eşit davranılacağı için bu onların akademik hayatına da aynı oranda yansıyacak.

Çocukların akademik başarıları en çok ailelerine bağlıdır. Bu konuda ebeveynlerin daha fazla bilinçlenmesi ve çocuklarını yargılamadan önce onlara başarılı olabilmeleri için daha huzurlu bir hayat sunmalılar.

(Visited 3 times, 1 visits today)