Başarıya Uzanan Sayı

Sizce kardeş sayısı akademik başarıyı etkiler mi? Bu soru daha önce birçok yerde geçmiş bir tartışma konusudur. Bu konu daha çok ailenin çocuğun başarısına etkileri içerikli konun bir alt başlığıdır. Araştırmalar sonucu kardeş sayısı ile öğrencilerin okul başarısı arasında önemli bir fark bulunmuştur. Buna göre tek çocuk veya iki kardeş olan öğrencilerin okul başarıları, dört, beş ve daha fazla kardeşi olan öğrencilerin başarılarından yüksek çıkmıştır.

Kardeş sayısı arttıkça aile içi sıkıntılarda arttığı için bireyin derslerine daha doğrusu akademik başarılarına odaklanması çok daha zor oluyor. Örnek vermek gerekirse bir bireyin ailesinde kavga veya başka sıkıntılar varsa o birey derslerinden veya işlerinden çok aile içi sorunları çözmeye odaklanacağı için akademik yönden diğer arkadaşlarından veya gruplardan geride kalacağı çok açık bir şekilde görülebilir. Peki aile sizce bireyin akademik başarısını etkileyen tek faktör müdür? Hayır. Bireyin akademik başarısı birçok şeyden dolayı etkilenebilir.

Bir bireyin akademik başarısını etkileyen bir sürü faktör vardır. Bunlar kısaca, motivasyon, öğrenme materyali ve türleri, aileden kaynaklanan okul başarısızlığı, okul ortamından kaynaklanan okul başarısızlığı…. Bu daha böyle giderken bizim odaklanmamız gereken konu “aileden kaynaklanan okul başarısızlığı” dır. Biraz inceleyelim.

Aile hayatında olan eğitim hataları, anne baba tutumundaki kararsızlık, anne ile babanın eğitim anlayışındaki farklılık da bazı hallerde başarıyı engelleyici nitelikte olabilir. Çocuğu, ihtiyaç duyduğu sevgi, şefkat ve ilgiden yoksun bırakmak da çocuğa aşırı ilgi ve sevgi göstermek de eğitim hatası olarak değerlendirilebilir. Öte yandan çocuğu gerektiğinden fazla koruyarak güvensiz bir birey haline getirmek de, aşırı otorite ve baskı yoluyla eğitme de hatalı davranış modelleridir. Hele çocuğu tanımadan yetiştirmek, onun ilgi duyduğu ve yetenekli olduğu alanlarla, başarılı olamadığı alanları bilmemek, eğitim hatalarının en büyüklerindendir.

Özellikle son yıllarda çocuğundan olgunluk düzeyinin üstünde başarı beklemek, kolejlere hazırlık döneminde çocuğa aşırı yüklenmek, kaldıramayacağı bir ders programı uygulamak, çocukta sürmenaj, bunalım gibi birtakım psikolojik bozukluklar yaratan eğitimsel hatalardır. Bunların yanı sıra anne – baba geçimsizliği, ev atmosferini huzursuz olması, ailenin çocuk eğitiminde anlaşamaması, çocuğun temel ihtiyaçlarının ailede karşılanmaması da başarısızlığa yol açan hallerdir. Bu hallerde yapılacak ilk iş okul başarısızlığının temelinde yatan ailevi sorunu, gerektiğinde bir ruh doktoru veya eğitim uzmanının yardımıyla ortandan kaldırmaya çalışmak, çocuğu iyi tanımanın yollarını araştırmaktır.

Kısaca aile içi etkinlikler çocuğun akademik olan başarısında çok büyük bir payla etkili oluyordur.Bir bireyin eğiti aile hayatında başlar ve bu eğitimin temelleri ne kadar sağlam atılırsa o birey gelecekte o kadar başta oladığı yani ailesinden aldığı eğitimin üstüne ekleyebilir bu durum da onun gelişmesine katkı sağlar. Özet cümlesi olarak  Bir aile bireyinin fazlalığı bile o kişinin akademik başarısında gözle görülebilecek bir fark yaratıyor.

 

(Visited 4 times, 1 visits today)