Başımıza Bela Olan İnançlar

Dünya’nın her tarafında bilinen, inanılan, hayata geçirilen hatta ona göre yaşanılan inançlar vardır ve her yerde geçerliliği olur. İnsanlar bir şeylere inanmayı ister ve kendilerince inanırlar. Bir sayının, rengin, objenin uğurlu veya uğursuz olduğuna inanırlar. Peki bu batıl veya gerçek olan inançlar nelerdir?

Hindistan için: 8
Hindistan’ın 8’i uğursuz kabul etmesinin sebebi ise numaralojiye dayanıyor. Ülkenin başına gelen doğal felaketlerden tutun da, kazalara, büyük trajedilere kadar olan bütün olayların tarihlerini bir şekilde 8’e bağlamayı başarıyor. Tarihlerin içinde eğer 8 geçmiyorsa Hintliler yine de rahat edemiyor ve tarihin tüm sayılarını topluyorlar sonuç olarak 8 ya da içinde 8 geçen bir sayıya ulaşıyorlarsa bunu yine 8’in lanetine bağlıyorlar.

Herkesin bildiği 13 sayısı

Hristiyanlıkta 13’ün uğursuz sayılmasının nedenleri için bir çok şey söylense de en bilineni ve kabul edileni, Hz. İsa’nın yakalanıp çarmıha gerilmesinden önceki son yemeğinde masada bulunan 13. kişinin yani Yahuda’nın onu ele vermesidir. İskandinav mitolojisinde 13’ün uğursuz olmasının sebebi var. Tanrı Loki’nin diğer 12 tanrının katıldığı bir şölene 13. olarak gitmesiyle eğlence bozulmuş ve bu olay İskandinav halklarının en gözde tanrısı Balder’in ölümüyle sonuçlanmıştır. Yunan mitolojiside tanrıların evi Olimpos Dağı’nda 12 tanrı oturur. Yunan mitolojisine en son katılan tanrı Dionysus için Hestia isimli tanrıça Olimpos’tan ayrılarak insanlarla yaşamaya başlar. Olimpos’taki tanrı sayısı kötü kabul edilen 13’e ulaşmaz.

Şeytan’ı anımsatan 666

Orijinal metne bakıldığında 666 sayısının İbranice şekilde yazıldığı görülür. 666 sayısının İbranice telaffuzu “Neron Kesar” şeklindedir, yani Roma’yı yakan İbranicesi. 666‘nın şeytanın sayısı olduğu inancının buradan geldiği düşünülmektedir. 616‘nın İbranice telaffuzu da “Neron Kesar” olduğu için bazen 616 da şeytanın sayısı olarak nitelendirilir.

İtalya’nın korkusu 17
Diğer kültürlerdeki gibi uğursuz sayıdan kaçmak için bir çok yerde 17 sayısını es geçerler. (Asansör, otel, kat vb..) Bütün üstüne İtalyan havacılık şirketi Alitalia Havayolu’nun Boeing uçaklarında da 17 numaralı koltuk yoktur.
Uzak Doğu’nun uğursuzu: 4
Japonya, Kore, Çin ve Tayvan’da uğursuz kabul edilen başlıca sayı 4’tür. Bunun sebebi ise,dil olarak birbirine yakın olan bu kültürlerde 4 sayısının okunuşunun,”ölüm” kelimesinin okunuşuyla oldukça benzer olması. Bu uğursuz sayı kültürlerine o kadar etki etmiştir ki, bu ülkelerde apartmanlarda, otellerde, asansörlerde 4 sayısı bulunmaz. 3’ten sonra direkt olarak 5 gelir. Ölümü görmezden gelmek, ölümün de sizi göremeyeceği manasına gelmese de yine de uzak durmakta fayda var diye düşünüyor Uzak Doğulular.
Afganistan’da 39
Listedeki en komik sebebe sahip uğursuz sayı Afganlar’a ait. İşin aslı uğursuzdan ziyade tabu bir sayı zira ne felaketlerle ne de tanrılarla alakalı Afgan halkının şanssız sayısı. Afgan dilinde 39’un okunuşu “mort-gow” şeklindedir ve ölü inek anlamına gelir. Buraya kadar hiçbir sorun yok! Asıl problem “ölü inek” tabirinin kadın satıcıları için kullanılıyor olması. Bu yüzden 39 numaralı plaka, daire, posta kutusu vb. her şey sizin bir kadın satıcısı olduğunuzu ima ettiği için toplumdan bu sayı neredeyse çıkarılmıştır, çünkü kimse öyle anılmak istemez.
Bunlar ve bunlar gibi gördüğümüz bir sürü örnek var. Hepsinin aslına bakarsak belli bir yaşanmışlık veyahut ağızdan çıkmış herhangi bir sözden kaynaklandığını görürüz. Bazıları mantıklı, bazıları mantıksız gözükebilir ama bu inançlarla yaşayan insanlar için büyük anlamlar taşıdığı kesin.
(Visited 7 times, 1 visits today)