BAŞKA GEZEGENDE YAŞAM

Bence şu an için insanların başka bir gezegene gitmesi gerekmiyor. Fakat bundan yüzlerce ya da onlarca yıl sonra insanlar küresel ısınma, hava kirliliği ve daha bir sürü nedenden dolayı Dünya’mız yaşanmaz hale gelebilir. Bundan elli iki yıl önce ilk defa Ay’a gittik, şu an ise yörüngemizde dönen onlarca yapay uydu var. Bence yaklaşık on beş yıl sonra Mars’a da gidebiliriz. Eğer Dünya’mız yaşanmaz hale gelirse insanlar aya taşınmalı. Fakat Dünya’yı yok eden şey bir meteor olursa ve dünya patlarsa, birincisi ayda patlar, ikincisi ay patlamasa bile Dünya patladığı için ay Dünya’nın yörüngesinden çıkıp uzay boşluğunda yok olur. Bu durumda insanların meteoru önceden fark edip Mars’a göç etmesi gerekir. Fakat şu an bütün insanların Ay’a gitmesi imkansız. Çünkü insanların buna yetecek teknolojisi yok. Fakat şu an başka bir gezegende yeni bir medeniyet kurmakla ilgili çalışmaların yapılması faydalı olur. Başka bir gezegende medeniyet kurmak için insanların milyarlarca dolara ihtiyacı var. Dünya’da yaşam yok olursa bütün insanlar bu felaketten kurtulup da insanların başka gezegenlere gidip de bu felaketten kurtulamaz. Eğer insanlar başka bir gezegene giderse insanların oksijene ve suya ihtiyacı olur ve bunları üretmek veya bulmak çok zor olur. Ayrıca insanlar zamanlarının tamamında gezegende yaptıkları platformda geçirmesi gerekir. Bu platformlarda gece ve gündüzdeki sıcaklık ve ısı farklarının çok iyi taklit edilmesi gerekir. Fakat şu anki en iyi ve en az maliyeti olan seçeneğimiz Dünya’mızın pislenmesini engelleyerek kendi kendimizi yok etmemek.

(Visited 7 times, 1 visits today)