BASTIRILMIŞ TOPLUM

 

Günümüzde hayatımızın her alanında uymamız için koyulmuş kurallar ve uymadığımız takdirde bizi bekleyen cezalar var. Peki ya bu cezalar bizim kuralları çiğnememizi mi engelliyor? Yoksa üzerimizde baskı yaratarak bizim daha çok onları çiğnememize mi sebep oluyor?

 

Toplumda sıkça kullanılan bir cümle var, “ nereden sıkarsan oradan patlar”. İşte bu cümle bana kalırsa tam olarak bu durumu anlatıyor. İnsanlar için ne kadar çok kural ve ceza konursa, insanlar bir o kadar onları çiğneyip yıkmak için çabalar. Bunu tabii ki keyiflerinden yapmazlar, kim ister ki ceza almak? Bunu içgüdüsel olarak yaparlar, hepimizin de bildiği üzere yasak olan her şey çekicidir. Yasaklar çekici olmasaydı Adem ve Havva yasak elmayı yemezlerdi, sonuçta cennette yaşamak varken kim ister dünyayı dimi? Daha basit ve sıkça karşılaştığımız bir örnek verelim, bir aile çocuklarına sürekli bir şeyleri yasaklar ve onları uzak tutarsa o çocuğun aklında o şey o kadar çok büyür ki o çocuk onu elde etmeden duramaz. Onu merak eder, yapmak ister ve sonundaysa onun için koyulan kuralları yıkması gerekir. Bu sebeple birçok çocuk ailelerine yalan söyleyip,  onlardan gizlerler bazı şeyleri. Buna benzer daha nice örnekler var. Bundan çıkaracağımız sonuç cezaların artması toplumda yasaklara, yasaklar ise suçun artmasına sebep olur. Bu demek değil ki kurallar ve cezalar olmasın, o zaman toplumda ne düzen ne adalet kalır. Bu durum baskıcı bir toplumdan bile daha kötüdür. Bu noktada önemli olan bu aradaki ince çizgiyi geçmemektir, tam olarak onun üstünde durmaktır. Bir adım geri atmak düzensizliğe, bir adım ileri atmaksa baskıcılığa ve fazla suç eğilimine sebep olur. Her zaman sıkı kurallar ve ağır cezalar iyi değildir. İnsanlar rahat olmak, baskı görmemek ister. Onları birbirlerine zarar vermeyecekleri fakat baskı da hissetmeyecekleri bir ortamda yaşatmak suç eğilimlerini azaltacaktır.

 

Buradan çıkaracağımız sonuç sıkı kurallar ve ağır cezalar koyarak, onların üstünde baskı kurmaya çalışarak onları kontrol altına alamayız. Cezalar olması gerektiği gibi olursa, kimse kimseyi zorlamazsa, kimse sıkıldığı yerden patlamaz ve yasakların peşine düşüp cezalandırılmak zorunda kalmaz. Sert olmak her zaman çözüm değildir, insanları korkutarak onları yönlendiremeyiz bunu unutmamalıyız.

YanıtlaYönlendir
(Visited 47 times, 1 visits today)