Batıl İnançlar

 

Batıl inanç herhangi bir bilimsel dayanağı olmayan, kanıtlanmamış ve gerçek bir sonucu olmayan davranışlar ve düşüncelerdir. Ancak batıl inançlar ne kadar mantık ve bilimle kanıtlanamayan düşünceler olsalar da insnaların çoğu bu inançlar doğrultusunda davranışlar sergiler.

Aslında her ne kadar mantıktan uzak bu düşüncelere hayatınızda yer olamadığını düşünseniz  bile uzun yola giden birinin arkasından su dökmek, tahta bir yüzeye vurmak veya biri hapşırdığında çok yaşa demek de bütün insanların yaptığı batıl inanç kökenli davranışlardır.

Batıl inançların  kökeninde paganist inançlar yani doğa ile bağlantılı inançlar ve dinler vardır. Batıl inançlar günümüzde herhangi bir mantığa oturtulamamış olsa bile eski zamanlarda bu inançları anlamlı kılan şeyler vardır ve bu sebepler unutulmuş olmasına rağmen alışkanlıklar devam etmiştir.

Batıl inançlara inan ve bu inançlara göre davranan insanlar davranışlarının nedenini bilmeseler bile hepsinin ortak noktası rahatlama hissetmektir Bana göre ise insanların bu tür inançlara ihtiyaç duymasının en büyük nedeni başına gelen olayların sebebini  bilim ve mantıkla açıklayamadığı zamanlarda hissettiği boşluk duygusundan kurtulmak ve yaşadığı üzüntüyü veya suçluluk duygusunu aktarabileceği bir sebep bulmak. Örneğin başına kötü bir olay geldiğinde bunun sebebini davranışlarında veya yaptıklarında aramaktansa gördüğü siyah kedi gibi mantıksız sebeplere dayamak insanlara hep daha kolay gelir.

Sonuç olarak batıl inançlar, insanlığın çok eski dönemlerinde bazı düşüncelere ve yaşanan olaylara bağlı olarak ortaya çıkmış ancak günümüzde anlamını yitirmiş olmasına rağmen hala toplum tarafından kabul gören düşüncelerdir ve bu düşüncelerin hala kabul edilmesinin sebebi insanların yaşadıklarını mantıklı veya mantıksız bir sebebe bağlamak istemeleridir.

 

 

(Visited 29 times, 1 visits today)