Batıl İnançlar

Dünyanın birçok yerinde bazı hayvanlar, eşyalar ya da durumlar uğursuz kabul edilir. Peki siz bunlara inanıyor musunuz?

Aslında bu durumu “İnsanlar bir şeye inanmak isterler,yanlış olduğunu bilseler bile.” sözündeki gibi açıklayabiliriz. Yani insanlar inanacak bir şey bulamadıklarında art arda gerçekleşen tesadüflerin gerçek olduğuna inanır. Bu inançlara o kadar bağlıdırlar ki bu durum ”Bir şeyi kırk kere söylersen olur” mantığına döner. Yani insan kendi batıl inancını kendi hazırlar. Bazen bu durum din kaynaklı da olabilir. Bu nedenlerden dolay da insanlar inançları doğrultusunda önlemler alırlar. Mesela binalarda 13. kat olmaz, onun yerine 12A  ya da 14 olur. Uçaklarda 13. sıra olmaz. Kara kedilerden uzak durulur, eskiden de yakılırlardı.

Bunlardan 13 sayısını ele alacak olursak, kimine göre NASA’nın 7. insanlı Ay uçuşu olan Apollo 13’ün başarısız olması 13 sayısını uğursuz yapar. mitolojik tanrıları anlatan efsaneye göre ışık, neşe, saflık, masumiyet, barış  ve güzellik tanrısı Balder İskandinavya topraklarında  o zamanlarda bir ziyafet verir. Balder  Vikking’lerin meşhur tanrısı Odin ile Frigga’nin oğulları olup, ay kraliçesi Nanna’nın da eşidir. Bu ziyafete 12 kişi davetli iken, kötülüklerin tanrısı Loki, davetli olmadığı halde, zorla 13. kişi olarak katılmak ister. Ancak bu arada çıkan tartışmada, Loki diğer tanrılar tarafından da çok sevilen Balder’i öldürür. Hristiyanlıkta da benzer bir durum İsa’nın Son Yemeği için geçerlidir.  Balder’in yerini Hz. İsa, Loki’nin yerini de hain Judas alır. Bu yemekte 13 kişiden oluşur ve yemekten sonra 24 saat içinde de Hz. İsa çarmıha gerilerek öldürülür. Kara kedilerde de durum şöyledir: ”Bağımsız, bildiğini yapan, “inatçı” ve “sinsi” karakteri, ve Avrupa’da sayılarının da aşırı artması ile birleşince, kediler gözden düştü. O yıllarda evinde kedi besleyenler yalnız yaşayan fakir ve yaşlı kadınlardı. Yine o yıllar büyücü ve cadı inancının tüm Avrupa’da histeriye dönüştüğü yıllardı. Siyah kedi besleyen bu kadınların kara büyü yaptıklarına ve siyah kedilerin geceleri şeytana dönüştüklerine dair korku dolu halk hikâyeleri üretildi. Cadı konusu bir paranoyaya dönüşünce birçok zavallı kadın kedisi ile birlikte yakıldı. Fransa‘da kral 13. Louis bu uygulamayı yasaklayana kadar her ay binlerce kedi yakıldı.”

Görüldüğü üzere insanlar tesadüflere, aslı olmayan efsanelere, hikayelere inanarak bazı şeyleri uğursuz ilan ediyorlar. Ama bence Apollo 13 başarısızlığı tesadüf, Loki’nin efsanesinin de doğru olduğunu bilemeyiz. İsa’nın Son Yemeği’nde ise kanıt olarak İncil’i göstermek mantıksız olur çünkü İncil zamanla insanlar tarafından değiştirilmiş ve kesin doğruluğunu kaybetmiştir.

Yukarıdaki sebeplerden dolayı bence bu uğursuz sayılan şeyler sadece insanların bir şeye inanma isteğinden ortaya gelen şeylerdir. Bu nedenle de gerçek olduklarını düşünmüyorum.

 

Kaynakça:

13 sayısı ve gizemi: 13 sayısının sırrı nedir?

https://soz-dunyasi.blogspot.com.tr/2017/09/batl-inanclar-ile-ilgili-sozler.html

https://onedio.com/haber/batil-inanclar-ve-tarihsel-gelisimleri-312892

 

(Visited 185 times, 1 visits today)