Batıl İnançlar

Her kültürde ya da bölgelerde uğurlu ya da uğursuz olduğuna inanılan bazı şeyler vardır. Bu tür şeyler beklediğiniz veyahut beklemediğiniz herhangi bir objeden tutun durum, sayı, sözcük ya da bir davranış dahi olabilir. Bu tür şeylerin genelini de biz “batıl inançlar” olarak adlandırırız. Batıl inançlara inanmak veya inanmamak da bölgeden bölgeye ya da inançtan inanca göre değişkenlik gösterebilir. Mesela dört yapraklı yonca inanışı İrlanda’ya özgü bir inanıştır. Ayna kırmak ya da kara kedi görmek gibi bazı durumlar da bu inanıştan alacaklarını almışlardır. Çünkü bu tür olayların insanların başına kötü şans getirmesinin mantıklı ve bilimsel açıklamaları yoktur. Yani şahsen bana hiç mantıklı ve inandırıcı gelmiyorlar. Kapalı alanda şemsiye açmışlığım da olmuştur ve günümün kötü geçtiğini hatırlamıyorum. Hatta Hristiyanların uğursuz sayısı olan on üç benim en sevdiğim sayıdır. Örnek vermek gerekirse, geçtiğimiz yıl bu zamanlarda uzun zamandır aradığım ama bulamadığım bir şeyi bir gün on üçüncü reyonda bulmuştum. Bana kalırsa bu da on üç sayısının şanssız sayılamayacağına bir işaret olabilir. Uğur böceklerinin isimleri de onları sık sık gören kişilerin şanslarının yaver gideceğine inanıldığı için böyledir. Ben hayatım boyunca uğur böceklerinin sık olduğu yerlerde yaşadım ve yani çok da şanssız bir insan değilim. Ama süper ballı biri de değilim bence. Bunun uğur böcekleriyle bir ilgisi olduğunu sanmıyorum çünkü uğur böcekleri sadece ilginç isimleri olan böceklerdir. Tıpkı aslan balıklarının aslan ve balıktan bir araya gelmiş olmaması gibi uğur böceklerinin de uğur ve şansla bir ilgisi yoktur. Buradan da anlayacağımız gibi batıl inançlar mantıklı olmasa da bir inanca bağlanma ve o inancı takip etmek insan psikolojisi için önemli olduğundan bazı insanlar batıl inançları mantıklı bulurlar ve kendilerini onlara inanmak zorunda hissederler. Böylece kendilerini bir şeyin parçası gibi hissedip bundan tatmin olmuş olurlar. Bu düşünce tarzı da nesilden nesle aktarıldığından dolayı daha çok çeşitlenmiş ve dallara ayrılarak fazlalaşmaya devam etmiştir. Böyle arta arta şimdi günümüzdeki gibi hayvandan sayıya birçok şeye olumlu veya olumsuz anlamlar yüklenmiştir. Bu gösterdiğim sebeplerde dolayı ben şahsen batıl inançları mantıklı bulmuyorum. Peki ya siz bu tür konular hakkında ne düşünüyorsunuz?

(Visited 107 times, 1 visits today)