Batıl inançlar bizi kontrol mu ediyor?

Hurafe ve batıl inançlar bir eşyaya doğaüstü vasıflar yüklemektedir.Hurafe insanların ya da toplumların kendi ürettiği,inanarak veya uygulayarak rahatladığı davranışlar topluluğudur. Bilindiği üzere bunların oluşmasında geleneksel faktörler gibi büyük bir kitle olduğudur. Yapılan bilimsel araştırmalara göre bu tarz inançlara inanan kişi ya da kişilerin çoğunlukla bulunduğu yere veya kişilere ön yargılı bir şekilde yaklaşmasıdır. Daha çok baskıcı ve paranoyak ebeveynlerin çocuklarında bu tarz inançlar ve uygulamalar yaygındır. Bu durumu biraz zaman sonra hastalık duruma getirebilenler de vardır. Mesela Hristiyan toplumlarda 13 sayısının uğursuz olduğuna inanılır. Bu inanç bazı toplumlarda 13 sayısı fobi veya korkuya sebep olabiliyor. Bir zaman sonra 13 sayısından korkma hastalığı bile oluşmuştur. Söz gelimi fala baktırmak veya fala inanmak, çeşitli türbelere gidip oralara bir şey bağlamak toplumda sık rastlanan inançlar arasında gelir. Fala baktırmak zararsız görünse de bazı tahmin edilmeyen zararları olabilir. Mesela bir falda o kişiyi sevmeyen ya da o kişiyle ilgili olumsuz bir şey bulunur. Falın rahatlatıcı bir yanı olduğu gibi insanları paranoyaya sürükleyen bir yanı da vardır. Kısaca sosyal ilişkileri bozan bir yönü vardır. Bu inanç ve hurafeler insanlarda olumlu ve olumsuz yanları vardır.İnancın hipnotik bir gücü olarak tanımlanabilir bu durum. O yüzden inançlar konusunda daha dikkatli olunmalıdır.

(Visited 142 times, 1 visits today)