Batıl İnançlara Ne Kadar İnanıyoruz?

Batıl inanç, mantıksal bir temele dayanmayan inanç ve davranışlara denir. Gerçek bir sonucu olmayan, tepkisi kanıtlanamayan davranışlarda bulunmak, sözler söylemek , veya inançlara inanmaktır. Bu tanımdan yola çıkarak araştırdığımızda, eski zamandan günümüze kadar gelen birçok davranışlar bulunmaktadır.

Bunların bazıları uğursuzluk getiren sayılar, hayvanlar veya objelerden oluşmaktadır

Bir sayı olan 13 … İskandinav Mitolojisine göre bu sayının uğursuz kabul edinmesinin sebebi bir olayla bağlantılıdır. “Güzellik Tanrıçası Balder ziyafet verecektir ve bu davete sadece 12 Tanrıça katılacaktır. Ama Kötülük Tanrıçası Loki bu ziyafete davetli olmasa da katılmıştır. Ziyafete katılanların sayısı 13 olmuştur. Bu ziyafette çıkan kargaşada herkesin sevdiği Güzellik Tanrıçası Balder Kötülük Tanrıçası Loki tarafından öldürülür. Diğer bir örnek ise, Hz. İsa’nın son akşam yemeğinde 12 havarisinin dışında yemeğe davetsiz gelen 13. kişi tarafından öldürüldüğüne inanmalarından gelmektedir”.

“Kara kedinin önünden geçmenin uğursuzluk getireceği inancının temelinde ise Orta Çağ’da kara kedinin cadı olarak algılanması yatmaktadır. Hapşırınca çok yaşa denmesinin sebebi, Antik Roma’da yaşayan insanların, hapşırınca ruhunun bedenden kaçıp gittiğine inanmasıdır. Tahtaya vurulmasının nedeniyse ağaçların kutsal olarak kabul edilmesidir. Merdiven altından geçmeme nedenleri, üçgenin kutsallığı simgelemesi veya açılı merdivenin idam sehpasını çağrıştırmasıdır. At nalının şans getirmesi inancı, cadıların atlardan korktukları düşüncesinden doğmaktadır. Romalılar zamanında, havuza bozuk para atmanın, Su Tanrılarının yatıştırdığına inanıldığı tespit edilmiştir.”

İnsanlar birbirlerine bu batıl inançları anlatıp bunlara inanınca yaşamlarında bu sayıları, objeleri ve hayvanları görünce beynine ve evrene olumsuz düşünceler yayar. Bu düşünceler insana negatif olarak yansır.

Bilimin en gelişmiş çağında bile bu batıl inançlar halen yaşamımızda . Böyle tesadüfleri kafanıza çok takmayınız çünkü bunlara inanmak sizi hayatta olumsuz düşünmeye sevk edecektir.

Very Superstitious | Psychology Today

I am not very superstitious, touch wood - The Hindu

 

Kaynakça:

Bazı bloglar:https://www.bestepebloggers.com

(Visited 33 times, 1 visits today)