Beklenmeyen Sonuçlar

İnsanlar, günümüzde bilinen en zeki ve en gelişmiş varlıklardır. Birbirlerinin kopyası gibi yaratılan insanların da farklılıkları vardır. Bu farklılıklara görünüş, beceri veya zeka gibi şeyleri örnek gösterebiliriz.

Bu farklılıkların çoğu çok kolay olarak ayırt edilebilse dahi insanların zeka göründüğü kadar basit bir şekilde ayırt edilemez. Bir kişinin zekasını ölçmek için gerekli testler ve uygulamalar vardır. Tabii ki bu testler olmadan da çıkarım yapılabilse de kesin bir sonuç için bu uygulamalar gereklidir.

Çeşitli sorular sorularak yapılan testler genellikle kişiler gelişim çağındayken uygulanır. Ebeveynleri tarafından yönlendirilen çocukların bazıları istedikleri sonuçları alamazken bazıları ise beklediklerinden çok daha yüksek sonuçlarla karşılaşırlar. Yüksek bir sonuçla karşılaşıldığında bunun ne gibi sonuçları olacağı kestirilmez. Mesela aşırı düşünme yüzünden bir şeyin gerekliliklerini yerine getiremeyen birey bir anlamı olmayan ayrıntılara takılıp kalabilir. Bu ayrıntılar içinde kaybolma gibi eylemler kişiyi ve tanıdıklarını hiç iyi olmayan bir noktaya götürebilir.

Bu kötü sonuçların aksine ise yüksek zekanın iyi sonuçları da olur. Ayrıntılarda boğulup kalmak yerine olaya normal zekaya sahip birinden çok daha hızlı ve mantıklı yaklaşma ihtimalleri de bulunmaktadır. Yüksek zekalarını bu şekilde kullanabilen kişiler geçmişte yaşamalarına rağmen adları günümüzde hala bilinmektedir.

Günümüzde pek çok kişi çocuğunun veya bir akrabasının, bunun sonuçlarının kötüye gitme ihtimali de olsa, deha olarak da adlandırılan yüksek zekaya sahip kişilerden biri olmasını ister. Fakat ailesinin beklentilerini karşılayamayan çocuklar veya gençler kendilerini sanki ellerinden geleni yapmamışlar hissine itebilir. Kendilerini küçük görmeye başlamaları ve hiçbir şeyi yapabilme kapasiteleri olmadığını kendilerine inandırmaya çalışmaları ise bu testi yapmaya teşvik edenlerin içinde pişmanlık duygusu oluşturabilir.

Bu nedenlerden dolayı eğer kişinin zekasında olumlu ya da olumsuz yönde gözle görülemeyecek kadar bir farklılık yoksa IQ seviyesinin tam olarak bilinmesinin de bir anlamı yoktur.

Bence küçük yaşta yapılan bu uygulamalar, bireyin kendisine yakıştırdığı anlamsız sıfatlar ve hissedeceği anlamsız duygular haricinde kimseye bir şey katmaz. Bu yüzden çocukları bu tür uygulamalar yapılması doğru değildir. Kısacası farklılıklarımız olsa da olumsuz yöndeki özelliklerimizin yüzümüze vurulmasının hiçbir faydası yoktur hatta bazen bazı kişilere beklenmeyecek derecede olumsuz olarak yansıyabilir.

 

 

 

(Visited 16 times, 1 visits today)