BENCE SANAT

SANAT MERKEZİ Mİ SPOR MERKEZİ Mİ?

Spor ve sanat, toplum yaşantımızın en temel iki gereksinimini karşılamaktadır. Ayrıca, gelecek nesillerin eğitilmesi açısından da son derece önemlidir. Bu nedenle, okullarda hem spor hem de sanat faaliyetlerine önem verilmesi, toplumun geleceğinin güvencesidir.

Spor faaliyetleri çok yararlıdır. Başöğretmenimiz Atatürk’e göre, “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.” Veciz şekilde ifade edildiği üzere, akıl ve ruh sağlığı ile vücut sağlığı arasında yakın bir ilgi bulunmaktadır. Öte yandan spor bir sosyalleşme aracıdır. Bireyler arasında sevgi, saygı ve dayanışma duygusunu geliştirir. Centilmenlik, kurallara uyma, başkasının haklarına saygı gösterme gibi sosyal ilişkilerde dikkate alınması gereken davranış modellerini spor yaparken öğreniriz. En temel etik ilke olarak, başkasına zarar vermemeyi, haksız şekilde sayı almamayı, bize basketbol, voleybol ve futbol gibi en yaygın spor dalları öğretir.

Atatürk, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur.” demiştir. Gerçekten de sanat bir toplumun ruhu, yaşama azmi ve kararlığının en somut göstergesidir. İnsan varlığının en somut ifadesi, yaratıcı düşünce ve sanat eserleridir. Uygarlıkların değeri, miras bıraktıkları sanat ve kültür eserleriyle ölçülür. Bu nedenle, gelecek nesillere iyi bir uygarlık mirası bırakmak istiyorsak, yaratıcı düşünceyi ve sanat eserleri üretmeyi teşvik etmeliyiz. Çağdaş toplumlarda, fikir ve sanat eserleri kişilere ait haklar olduğu kadar, aynı zamanda insanlığın ortak değerleri arasında kabul edilmektedir.

Yukarıda yapılan karşılaştırma dikkate alındığında, spor merkezinin yapılması önemli olmakla birlikte, sanat merkezinin topluma olan faydasının daha çok olacağı kanısındayım.

 

Ege SALDIRIM

4-A

(Visited 88 times, 1 visits today)