Berbat Petrol Kokusundansa Deniz ve Kaplıcayı Tercih Ederim

En çok kullanılan enerji kaynaklarından biri olan petrol, Latin dilindeki petro (taş) ve oleum (yağ) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Yeryüzünün en büyük zenginliklerinden olan ham petrol, yer altından arama ve üretim yoluyla çıkarılan, içerisinde organik bileşenler olan sıvı bir maddedir. Binlerce hidrojen ve karbonun bir araya gelmesinden oluştuğundan, genel olarak hidrokarbonlar denilir. Hidrokarbonlar içinde nitrojen, kükürt, oksijen ve ağır metal atomları da bulundurur.

Petrol zengini olan ülkelerde petrol kaynağı çoktur, petrol çıkarılır ve ham ya da işlenmiş olarak satılarak gelir elde edilir. Ülke ekonomisinin büyük bir kısmı petrol ihracından oluşur. Dünyanın petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 50’si Venezuela, İran ve Irak’a aittir. Kimi insanlar petrol zengini ülkelerin hiçbir uğraş göstermeden, sadece toprağı kazıp paraya boğuldukları fikrindedirler. Bazıları da benim gibi eğer bir kaynak varsa onun çıkarılması, kullanılması, işlenmesi gerektiği kanısındadırlar.

Su kaynaklarıysa ülkeler için bir diğer gelir kaynağıdır. Akarsular, göller, yeraltı suları, kaplıca ve maden suları, denizler ve okyanuslar su kaynaklarına örnektir. Tatlı sular satılarak, seyir yerleri ve ya yüzme alanları olarak gelir hâlinde kullanılabilir. Tuzlu su kaynakları ise sıcak memleketlerde turizmin yüzde 75’ini kaplar. Milli parklar, kaplıca oteller, sörf veya tekne gezisi alanları su kaynaklarının kullanımına örneklerdir. Ayrıca su sporları ve uluslararası yarışmalar da bunlardan birkaçıdır. Brezilya, Rusya ve Kanada gibi ülkeler su kaynakları bakımından zengin ülkelerdir.

Ben ülkemin su kaynakları bakımından zengin olmasını daha çok isterdim sanırım. Petrol ne kadar gelirli bir iş olsa da dünyamız ve çevre için çok zararlı. Petrol ve petrol ham maddeli ürünler gerek aranması, gerek çıkartılması, gerekse üretimi sırasında çevreye pek çok olumsuz zararlar vermektedir. Üstüne de bazı kullanımlarının sonucunda oluşan gazların çevrede sera etkisi yaratarak küresel ısınmaya neden olduğu da bir gerçektir. Öte yandan su bakımından zengin ülkeler gelecekte su sıkıntısı çekecek ülkeler arasına çok sonra dahil oluyor. Belki petrol çok büyük bir gelir kaynağı, birçok ürünün ham maddesidir ancak su hayatın yapı taşıdır. Su olmadan ne bir çiçek ne bir hayvan ne de bir insan yaşayabilir. Ayrıca suların israf edilmesi ya da turizm gemilerinin ve insanların atıklarını suya atması dışında hiçbir zararı yoktur turizmin. Bir de gürültü sayılabilir ancak bunlar kontrol edilebilir etkenlerdir.

Kısacası ben sadece ülkem için değil diğer ülkeler için de su kaynağı bolluğunun daha verimli olduğunu düşünüyorum ve eğer petrol zenginliği mi su zenginliği mi diye sorulursa su zenginliği derim.

(Visited 21 times, 1 visits today)