Beyin Göçü

Göç, ekonomik, sosyal ya da siyasi nedenlerle toplulukların yer değiştirmesidir. Kimi zaman gönüllü kimi zaman ise zorunlu olaylarda nüfusun güvenliğini sağlamak olarak yapılan nüfus hareketliliğidir. İnsanlar genelde belli amaçlar doğrultusunda göç ederler.

Beyin göçü ise bir ülkenin yetişmiş insanlarnın herhangi bir ülkeye çalışmak, okumak, belirli bir süre için ya da temelli yerleşmek amacıyla yaptıkları yer değişimidir. Beyin göçleri gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru yapılır.

Beyin göçünün birçok sebebi vardır. Beyin göçü yapan insanlar kendi ülkelerindeki ücret eşitsizlikleri ile boğuşurken sanayileşmiş ya da gelişmiş ülkeler çok yüksek ücretler kazanabilirler. Gelişmiş ülkelerdeki çalışma kolaylıkları fazladır, teknolojinin gelişime açıktır ve fırsat bolluğu mevcuttur. Bu kişiler kendi mesleklerinde en üst düzeyinde tatmin duygusuna ulaşırlar. İşte bu sebeplerle insanlar beyin göçüne başvururlar.

(Visited 146 times, 1 visits today)