Beyin Göçü

Bildiğiniz gibi ülkemizin durumu maalesef çok parlak değil. Çoğu insan beyin göçü yapıyor. Ben olsam çocuklarımın gelceği için New York gibi gelişmiş bir ülkeye taşınırım. Ülkemi sevmediğimden değil, ülkemin gelişmediğinden. İş imkanları çok fazla aslında New York dan daha güzel şanslar mevcut.

Kanada çok güzel bir seçim çünkü orada sağlık imkanları çok fazla. Kanada en huzurlu ülkelerden biri ve ben buraya da taşınabilirdim. Çünkü ülkemizdeki zeki insanların keşfedilmesi çok zor, çoğu kişinin değeri bilinmiyor.

Beyin Göçü Nedir?

Beyin göçü, insanların yetiştirilmesi için değerlerinin yeterli olmadığı bir ülkeden daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesidir. Beyin göçünün nedenleri şunlardır:

Ekonomik Nedenler

 • Veriglerin yüksek olması,
 • Gelecek hakkında endişe olması,

Politik veya Siyasal Nedenler

 • Siyasetin iş hayatına girip, onu kontrol etmesi,
 • Devletin yardım yapmaması
 • Etnik köken farklılığı/ayrılığı oluşumu,

Türkiye’nin Sorunları

 • Kişi başına en az eğitim harcaması yapan 5. ülke olmamız.
 • Eğitimde fırsat eşitsizli olması
 • Eğitime ayrılan payın Dünya genelinde ortalaması %5 iken bizde %2 olması
 • Üniversite mezunlarının %70’inin meslekleriyle ilgisiz işlerde çalışması
 • İş bulamama
 • Yabancı dil eğitimin eksikliği
 • Eğitim üzerinde cahillik

Ülkemizin eğitim müfredatında teknoloji dersinde cami maketi yapmak var. Siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?

Siz olsanız çocuklarınız bu ülkede çalıştırmak istermiydiniz?

(Visited 95 times, 1 visits today)