BEYİN GÖÇÜ

Beyin göçü eğitim krizine neden oluyor.

Beyin Göçü

Ülkemizde ekonomik  yetersizlikler ve işsizlik gibi nedenlerle kalifiye elemanlar rahatlıkla iş bulabileceği ülkelere gitmeye başlamıştır. Ülkemiz bu nedenlerle beyin göçü veren başlıca ülkelerdendir.Bunlarla beraber sosyolojik ve siyasal sebeplerden dolayı da beyin göçü gerçekleşmektedir .Bilimsel çalışmalarda yeterli kaynak bulunamaması ve buluşun yeterince desteklenmemesi de beyin göçünü artıran sebeplerdendir .Beyin göçü sadece ülkemizde  değil gelişmekte olan ülkelerin problemidir. Beyin göçünün  yaşandığı ülkelerdeki insanlar üretimde ve eğitimde önemli yere sahip insanlardır. Bu nedenle ülkelerindeki üretim gücü ve eğitim seviyesi düşer .Ülkemiz eğitim harcamasında 109 ülke içinde 105. sırada yer alıyor. Eğitimdeki  fırsat eşitsizliği, kalıcı milli eğitim politikası yokluğu nedeniyle ülkemizden beyin göçü gerçekleşiyor. Türkiye’den  yurt dışına giden öğrencilerin bir kısmı devlet tarafından desteklenmektedir. Bu destek Türkiye’ye dönüp devlet kurumlarında veya üniversitelerde zorunlu hizmet koşuluna bağlı olsa da göçü önleyememiştir. Yurt dışına giden nitelikli insan kaybımız ülkemize eğitim için gelen öğrencilerle en aza indirilebilir .Uzmanlara göre beyin göçünün sonucu olarak ekonomik sosyal ve kültürel kayıplar ülkemizi geriletecek ve ciddi eğitim krizi yaşanacağını gösteriyor . Umarım ki ülkemizin yetiştirdiği insanlar bizlerin geleceği, için ülkemize geri döner ve bizlere yol gösterici olurlar.

 

(Visited 195 times, 1 visits today)