Beyin Göçü’nün Ülkeler Üzerindeki Etkileri

eBeyin göçü iyi yetişmiş nitelikli insanların ülkesinde yeterli şartları bulamaması ile yurt dışına çalışma ereği ile göç  etmeleri demektir. Eğer ülkesi kişiye arzu ettiği imkanları sağlayamazsa, hak ettiği değeri göstermezse kişinin daha iyi imkanları bulabileceği bir ülkeye gitmesi muhtemeldir. Ülkelerin insanlara yeterli koşulları sağlayamaması, arzu ettikleri imkanları verememesi ile beyin göçü her geçen gün artmaktadır. Eğer ülkeler beyin göçünü durdurmak adına çalışmalar yapmaz ise artmaya da devam edecektir.

Beyin göçü kişinin terk ettiği ülke için büyük bir kayıptır. Bilhassa nitelikli insanlar ülkenin gelişiminde büyük rol alırlar. Bana kalırsa beyin göçünün ülkenin geri kalmışlık seviyesinde büyük payı vardır. Neden mi? Çünkü eğer ülke eksiklerini kapatamayıp beyin göçünün önüne geçemezse daha bir çok yetenekli insan kaybedecektir. Ülke kayıplar vermeye devam ettikçe geriye ülkeyi geliştirebilecek yeterli sayıda iyi yetişmiş insan kalmayacak ve bu durumda ülke kalkınamayacaktır. Ayrıca eğer uygun şartlar sağlanamazsa kişi kendini geliştirme şansı elde edemez. Ve kendini geliştiremeyen kişinin topluma bir faydası dokunamaz.

Fakat bilakis bu durum kişinin göç ettiği ülke için büyük avantajdır. Çünkü akademik ve sosyal alanlarda iyi yetişmiş insanlar o ülkeye gelip ülke adına çalışmalar yaptıkça ülkenin gelişimine katkı sağlayacaklardır ve ülke kalkınmaya devam edecektir. Bu insanların ülkeye sağladığı katkılar bilim, sanat ve endüstri gibi alanlarda olabilir.

Beyin göçünün en büyük örneklerinden biri Aziz Sancar’dır. Türkiye’de gereken imkanları bulamaması ile Amerika’ya göç eden Aziz Sancar’ın çalışmalarında ihtiyaç duyduğu fonlar genellikle Amerikan kurumlarınca karşılanmış ve yaptığı çalışma ile Nobel Ödülü almıştır. Aziz Sancar gibi beyin göçünün daha nice örnekler mevcuttur.

 

İlgili resim

Bir ülke beyin göçünün önüne geçmek istiyorsa sosyal, bilim ve endüstri gibi alanlarda olanak ve çalışmalarını arttırmalı, bu alanlarda çalışma yapmak isteyen insanlara destek olmalı, gençleri bu konuda eğitmeli ve tabi ki nitelikli insanlara iş imkanları sağlamalıdır. Bence doğru eğitim ve yönlendirme de beyin göçünün önüne geçebilecek bir etkendir. Ülkelerindeki eğitimin kötü olması sebebi ile başka ülkelere okumaya giden birçok genç mevcuttur. Eğitimi kötü olan ülkenin o konu üzerinde çalışma yapması gerekir. Gençler ilgilenmedikleri bir alanı yapmaya zorlanmak yerine ilgili ve yetenekli oldukları alanlara yönlendirilir ve tabi ki bu konuda destek alabilirlerse ortaya çok iyi çalışmalar ve bilinçli bireylerin çıkabilir. Eğer ülke bu gibi eksiklerini kapatırsa beyin göçü o ülke için bir eksi olmaktan çıkıp artı haline gelecektir.

 

(Visited 15.405 times, 1 visits today)