BİLİM EVRENSEL MİDİR?

Yazar Johann Von Goethe’ye göre bilim evrenseldir hiç bir milliyet tanımaz. Bana sorarsanız buna hak veriyorum. Mesela Edison ampulü bulduğu zaman bu sadece Amerika’da mı kullanıldı? Ya da Edison şöyle mi demiştir? Bu ampulü sadece Amerikalılar kullansın demiş midir? Evet bilimi bir insan sahiplenebilir tamamını olmasa bile sahiplenir ama bir milliyet asla sahiplenemez. Örnek mi istiyorsunuz? Mesela Pisagor teoremi, Pisagor adamın adı ve adam kendisine ait olduğunu göstermek için kendi adını koymuş veya mucitler icatlarını sahiplenmek için patentini alırlar. Aslında bakarsanız bilimi sadece ve sadece insan sahiplenebilir. Bilimle gelişebilmiş toplumlar her zaman daha güçlüdür. Evet, belki sadece bilim yeterli değildir bir toplumun gelişebilmesi için bilim tek başına yeterli değildir ama toplum için en önemli faktörlerdendir ve bilimin toplumda gelişebilmesi için eğitim sisteminin de gelişmesi gerek. Çünkü biz bilimi okuldan ve kitaplardan öğreniriz bilimde ne kadar gelişirsek eğitimde de gelişiriz. Bu her toplum için geçerlidir. İnsanlar tarih boyunca çeşitli işlerle zengin olmuştur. Bunlardan biri de bilimdir, bilim aynı zamanda insanları zenginleştirebilir ve insanlara kolaylık sağlar. Bilim, din, dil, ırk, cinsiyet fark etmeksizin herkes yapabilir ve evet bilim evrenseldir. Her insan yapabilir tabii bilim hakkında bir şey biliyorsa. 

(Visited 45 times, 1 visits today)