Bilim Tarihi

Ülkenin Milli Eğitim bakanı olsaydım müfredata eklenmesi için önceliğim kesinlikle bilim tarihi olurdu. Bunu yapmamdaki asıl amaç ise ülkemizin çocuklarının bilimi hatırlamaları ve onlar gibi akıllı, düşünceli , eğitimli olmanın nasıl başarıldığını bilmelerini isterdim .Sonuçta bilim;evrenin, evrendeki olguların ve olayların bir bölümünü ele alıp birtakım yöntem ve deney yolları kullanarak ve gerçeğe, gerçekliğe dayanarak birtakım yasalara ulaşan bilgi yolu, düzenli ve tutarlı bilgidir. Bilim tarihini öğrenmeleri çocuklara hem doğal hem de toplumsal bilimler de dahil olmak üzere bilimsel bilgi ve bilimin gelişiminin incelenmesidir. 18. yüzyıl ile 20. yüzyıl arası dönemde, öteden beri yanlış bilindiği düşünülen bilim tarihini öğrenmeleri çocuklara çok şey katacaktır. Dediğim gibi öncelik olarak bilim tarihini eklerdim ikinci olarak ise sanat tarihini eklemek isterdim fakat savaş tarihini eklemek kesinlikle istemezdim. Çocuklar bence sosyal bilgiler dersinde zaten savaş tarihi görüyor bu yüzden bu dersi açıkçası gereksiz bulurdum bu yüzden savaş tarihini müfredata eklemek istemezdim. Sonuç olarak ben bilim tarihini müfredata eklemeyi çok isterdim.

(Visited 44 times, 1 visits today)