Bilim Ve İnanç

”Bilim ve inanç 2 ayrı unsurdur.Birleşirse devrim yapabilirsiniz.” demiş Cahit Arf . Bilimsel bir araştırma bir problemin saptanması ve o problemle ilgili gözlem yapılmasıyla başlar. Sonrasında veriler toplanır ve deneyler planlanır. Alınan sonuçlara göre bir hipotez oluşturulur. Hipotezi destekleyecek sonuçlar çıkarsa  kontrollü deneyler yapılır. Eğer sonuç olumsuzsa hipotez değişir eğersnuçlar olumluysa teori haline gelir. Yıllarca üzerinde aksi bir teori gelişmediğinde teori haline gelir. Oysaki inanç sistemlerinin tümü herhangi bir sorgulamayı reddederek olduğu gibi inanç sisteminin kabulünü ister. Bilimsel araştırmanın doğası gereği önyargılardan ve kabullenmelerden uzak durulmalıdır. Aksi halde bir çok konu ileri araştırma gerektirmeden aydınlığa kavuşamazdı. Mesela Adem ile Havva’dan geldiğimizi kabul etsek dahi genetik bilimiyle ilgili araştırmalardan uzak dursaydık günümüzde birçok genetik hastalığa ışık tutamazdık. Bir bilim adamı inançsız olmalıdır sonucu da çıkmamalıdır. Her ne kadar inançlı olsa dahi laboratuvarında bilimsel araştırmalar yaparken ön yargılarını kapıda bırakmalı ve sadece  hipoteziyle ilgili çalışmalıdır. Bu bilim adamının inançsız olmasını değil bilimsel çalışmalarında ön yargısız davranmasını gerekmektedir.

(Visited 37 times, 1 visits today)